Koronasituasjonen i Holmestrand kommune

Kommunedirektøren gjennomfører egne beredskapsmøter hver eneste dag hvor det dagsaktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Her får du kronologisk oversikt Temaside om korona

24.03.2020 15.53

Kalender

Utvidet formannskap - informasjonsmøte

Ordfører har invitert formannskapet, gruppeledere og hovedutvalgsledere (samt Jarlsberg og Sande avis) til et informasjonsmøte om kommunens arbeid i disse dager.
Møtet gjennomføres på teams og vil bli lagt ut på hjemmesiden i etterkant av møtet.

Møtet gjennomføres i henhold til bestemmelsene i Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter (PDF, 263 kB)

Dato
26. mars 2020
Tid
15:00 - 17:00
Sted
Teams