Kalender

Økonomiseminar / Temamøte 4

Her kan du lese innkallingen til møtet (PDF, 511 kB)

Etter vedtak i sak 041/20 

" 6. Administrasjonen bes gjennomføre grundige økonomikonferanser med formannskap, utvalgsledere og øvrige gruppeledere. Det settes opp to slike før sommeren, samt to etter sommeren. Det vurderes å inkludere hele kommunestyret i minst en av konferansene.
     Gjennomgangene skal ikke være på rammenivå og de skal gi inngående forståelse av årsaker til driftsunderskudd og en grundig gjennomgang av muligheter og begrensninger i tiltak som foreslås for å komme i driftsmessig balanse igjen."
 

Det er begrenset hvor mange som kan være tilstede under møtene, og det vil ikke være plass for tilhørere i salen, pga smittevernhensyn.

Dato
12. oktober 2020
Tid
9:00 - 16:00
Sted
Kommunelokalet - Sande
Til toppen