1000 TAKK!

Denne uka er det det 1000 dager siden vi ble en ny kommune! 1000 TAKK til ansatte, politikere, lag og foreninger, bedrifter og innbyggere! Dere bidrar hver eneste dag til et trivelig og trygt lokalsamfunn. Vi gleder oss til fortsatt samarbeid for å skape en enda bedre kommune.
Les mer og se bilder

26.09.2022 23.44

Kalender

Budsjettseminar 2022

Målgruppe og hensikt
Målgruppen for budsjettseminaret er formannskapets medlemmer, hovedutvalgsledere og politiske gruppeledere og kommunedirektørens ledergruppe.
Budsjettkonferansen skal bidra til å styrke de folkevalgtes kunnskap i forberedelsene til budsjettbehandling i desember 2022.

Møtet vil av praktiske grunner ikke streames, men møtet er åpent for publikum.

 

TORSDAG 25.AUGUST 2022

 

0830

Oppmøte

 

0845

Velkommen

Ordfører

0900

Det store bildet

Hvordan ser 2022 ut?

Utfordringsbildet 2023 og fremover!

 

Kommunedir

0915

Strategi, virksomhetsstyring, HR og stab

Presentasjon/informasjon

Spørsmål/dialog

 

Komsjef/HR og stabsleder

1000

Pause

 

1015

Samfunn, teknikk og miljø

Presentasjon/informasjon

Spørsmål/dialog

 

kommunalsjef

1100

Lunch

 

1145

Helse og velferd

Presentasjon/informasjon

Spørsmål/dialog

 

kommunalsjef

1315

Pause

 

1330

Oppvekst

Presentasjon/informasjon

Spørsmål/dialog

 

kommunalsjef

1500

Pause

 

1510

Investeringer

Helhetlig oppsummering

Komdir/komsjef

1545

Oppsummering

Ordfører/komdir

1600

Slutt

 

 

Tidspunkt
Torsdag 25.08.2022 08.30 - mandag 29.08.2022 20.00
Sted
Kommunelokalet - Sande
Til toppen