1. oktober er eldredagen

Søndag 1. oktober markeres den internasjonale eldredagen i Hof, Sande og Holmestrand. Frivillige fra lag og foreninger jobber for å stelle i stand hyggelige sammenkomster.

Bli med på markeringen

Ordfører Elin Gran Weggesrud og eldrerådet i Holmestrand kommune ønsker velkommen. Det serveres middag, kaffe og kake. Det blir utlodning og musikalske innslag med Randi Gunhildstad (sang) og Kari Bergaplass (piano) i regi av Den kulturelle spaserstokken. Holmestrand Trekkspillklubb underholder på arrangementet i Hof.

Botne aktivitetssenter kl. 12. Gratis inngang. Påmelding til senteret innen 25. september. Telefon 33 50 02 73

Kjærsenteret kl. 13. Gratis inngang. Påmelding til senteret innen 20. september. Telefon 995 72 142. Mulighet for transport, meld fra ved påmelding.

Hof menighetshus kl. 13.30. Påmelding innen 25. september til Hof og Eidsfoss pensjonistforening v/ Anne-Lise Rikartsen. Telefon 997 05 071

Sande kommunelokale kl. 16. Gratis inngang. Påmelding innen 26. september til Sande pensjonistforening v/ Liv Arnesen. Telefon 916 29 588

Markering på bo- og behandlingssentrene.

Bo- og behandlingssentrene og omsorgsboliger serverer kaffe og kake. Hans og Svein står for musikalsk underholdning i regi av Den kulturelle spaserstokken. Pårørende er hjertelig velkomne.

  • Sande bo- og behandlingssenter kl. 11.30
  • Hof bo- og behandlingssenter kl. 13.30
  • Holmestrand bo- og behandlingssenter, Rovebakken, 3-tallet kl. 15.30 (på Holmestrand BBS)

Den internasjonale eldredagen arrangeres av

Eldrerådet i Holmestrand kommune, Holmestrand pensjonistforbund, Holmestrand Sanitetsforening, Civitan-klubbene Holmestrand, Holmestrand Røde Kors, Botne aktivitetssenter, Botne og Hillestad pensjonistforening, Hof og Eidsfoss pensjonistforening, Sande pensjonistforening, Sande Røde Kors, Sande Sanitetsforening og Holmestrand kommune. 

FNs Internasjonale dag for eldre

Den internasjonale dagen for eldre ble første gang markert offisielt i 1990,

FNs bærekraftsmål består av 17 ulike mål FN ønsker å oppnå innen 2030. Mål nummer tre er å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. Den internasjonale dagen for eldre er viktig for FN da det stadig blir flere eldre i verden. Innen 2050 er det antatt at én av seks personer vil være eldre enn 65 år, og da vil behovet for god helse blant eldre være avgjørende for å nå målet.

Les mer om FNs internasjonale dag for eldre