Aktuelt

1. oktober er eldredagen

Senior står i hagen og roper - Klikk for stort bilde1. okotber er eldredagen Pexels Den internasjonale dagen for eldre 2020 knyttet til FNs bærekraftsmål nummer tre som handler om god helse og livskvalitet.

FNs bærekraftsmål består av 17 ulike mål FN ønsker å oppnå innen 2030. Mål nummer tre er å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. Den internasjonale dagen for eldre er viktig for FN da det stadig blir flere eldre i verden. Innen 2050 er det antatt at en av seks personer vil være eldre enn 65 år, og da vil behovet for god helse blant eldre være avgjørende for å nå målet.

Dagen lanserer også FNs kampanje for det kommende tiåret som «tiåret for sunn aldring».

Målene for eldredagen og tiåret for sunn aldring er å:

  • rette oppmerksomhet mot eldre menneskers behov når det kommer til helse og hvordan eldre tar vare på egen helse og livskvalitet
  • øke oppmerksomheten og takknemligheten mot helsefagarbeiderne som jobber for god helse blant eldre, da med spesielt fokus på sykepleiere
  • forsøke å minske ulikhetene mellom helsen til de eldre som lever i utviklingsland kontra de som ikke gjør det, slik at alle eldre kan oppleve god helse og livskvalitet

Les mer om FNs internasjonale dag for eldre

Derfor bør eldre tenke over drikkevanene

Holmestrand kommune er med i alkovettorganisasjon Av og til. I forbindelse med eldredagen setter Av og til ekstra fokus på eldres drikkevaner. Når du blir eldre, når du er syk, og når du bruker medisiner, tåler du mindre alkohol enn før.

Om eldre og alkohol

Les mer om temaet på Av og til

Ingen fysisk markering på eldredagen i 2020

Eldrerådet i Holmestrand kommune og pensjonistforeningen har valgt å avlyse årets fysiske feiring av den internasjonale eldredagen 1. oktober 2020. Dette på grunn av Covid-19, mulig smittesituasjon, samt å sikre en trygg kommune for våre eldre.

Til toppen