1000 dager som ny kommune!

1000 dager som ny kommune!

Hjerte formet med hender - Klikk for stort bildeDenne uka er det 1000 dager siden vi ble en ny kommune. Shutterstock 27. september er det det 1000 dager siden vi ble en ny kommune! 1000 TAKK til ansatte, politikere, lag og foreninger, bedrifter og innbyggere! Dere bidrar hver eneste dag til et trivelig og trygt lokalsamfunn. Vi gleder oss til fortsatt samarbeid for å skape en enda bedre kommune.

Mye har skjedd siden 1. januar 2020. De siste 1000 dagene har vi vært gjennom en pandemi samtidig som vi har bygget vår nye kommune.

Visste du at det finnes en egen Holmestrandsgenser, inspirert av blant annet kommunevåpenet? Det er også en egen kommunesang!

Det finnes nok tusenvis av fine ting i vår kommune. Her skal vi vise frem noe, gjennom hyggelige minner og bilder fra de siste årene. Her gir vi deg også litt mer oversikt over Holmestrand kommune.

Mer fakta om Holmestrand kommune - Klikk for stort bildeMer fakta om Holmestrand kommune BK grafisk Noen fakta om Holmestrand kommune

Vi er porten til Vestfold, med snart 26 000 innbyggere. Holmestrand kommune består av Hof, Sande, "den urbane landsBY" og Holmestrand, "byen under fjellet". Kulturminnet Eidsfoss ligger også i vår kommune.

 • Antall innbyggere: snart 26 000 
 • Frivillige lag og foreninger: ca 200 
 • Antall helsestasjoner: 3 
 • Antall sykehjem: 3 
 • Antall bibliotek: 3 
 • Elever i grunnskolen: 2 855 
 • Barn i barnehagene: 1 295 
 • Lang kystlinje: ca. 55 000 m 
 • Areal: ca. 427 km2 
 • Store skogsarealer: 306 551 daa 
 • Jordbruksareal: 67 439 daa 
 • Hytteglede: 1730 hytter 

Avstander 

 • Ca. 30 km nord for Tønsberg på sitt korteste – ca. 20–25 minutter med bil/ 17 min med tog 
 • Ca. 62 km sør for Oslo på sitt korteste – ca. 55 minutter 
 • Ca. 75 km sør for Oslo på sitt lengste – ca. 60 minutter 

Vannfakta

 • Ca. 2,99 millioner m³/år rent vann blir brukt hvert år 
 • Det forsyner ca. 21 120 privatpersoner i tillegg til næringslivet og offentlige bygninger
 • Hver person bruker ca. 130 l vann i døgnet
 • Kommunen har 284,1 km med vannledninger 
 • Det er 12 øyer, holmer og skjær i kommunen 

Fakta om Holmestrand kommune

Vi er Holmestrand kommune

1000 TAKK til de over 2000 ansatte som jobber for å gi innbyggere en god hverdag. Kommunen er en stor arbeidsgiver for mange yrkesgrupper, blant annet over 300 lærere, nesten 200 sykepleiere, over 50 renholdere, over 20 helsesykepleiere og 30 lærlinger! I Holmestrand kommune jobber det 28 personer for å sikre deg rent vann i springen og at avløpsvannet ikke skal forurense naturen.   

Det er de lokale sakene som påvirker hverdagen din mest. 1000 TAKK til våre folkevalgte. I kommunestyret blir det tatt beslutninger i lokale saker som barnehager, barnevern, plan- og arealspørsmål, grunnskole, helse- og omsorgstjenester, kulturtiltak og renovasjon. Kommunestyret vedtar budsjetter, langtidsplaner og andre saker av prinsipiell betydning for utviklingen av kommunen og tjenestene. Kommunestyret består av 35 representanter og avgjør saker som gjelder hovedtrekkene i styringen av kommunen. Den politiske høsten er i gang.

39. plass på kommunebarometeret
Pent byks i kommune-NM
Godkjent som trafikksikker kommune

En variert fritid

Kort vei til gode naturopplevelser, frivillighet og fritidstilbud er med på gi innbyggere muligheten til en variert fritid. 1000 TAKK til alle lag, foreninger og frivillige som tilbyr aktiviteter!

159 fritidstilbud i din kommune
Lag og foreninger i kommunen
Holmestrand kulturskole
Fritidsklubbene
BUA – utlånssentral for fritidsutstyr

Plassen for drømmejobben

1000 TAKK til næringslivet! Det er en god økning i antall sysselsatte i kommunen. Det har vært en sysselsettingsvekst i kommunen på 4.1 prosent i 2021. Det er mest av alle Vestfoldkommunene, og viser at etableringstakten er høy. Vi har fokus på næringsutvikling, og ønsker å legge til rette for at store og små bedrifter etablerer seg i Holmestrand kommune.

Plassen for drømmejobben
Første kommuneplan for vår nye kommune

Alle vil til Holmestrand 

1000 TAKK til innbyggere! Utviklingen i antall nye innbyggere har vært sterk i flere år, og skyldes at det bygges mye boliger i hele kommunen, og at Holmestrand oppfattes som en attraktiv kommune å flytte til.  

Vi ligger sentralt plassert med to Intercity-stasjoner og kort vei til E18. Det er også gledelig at mange peker på gode bokvaliteter når de velger vår kommune. Vi har fantastiske muligheter for friluftsliv og rekreasjon med flere båthavner, kyst og øyer. Vi har skog og mark, og ett av Østlandets mest snøsikre og godt preparerte skiområder på Vestskauen.  

Vokser mest i Vestfold
Holmestrand kommune er mest boligvennlig i Vestfold 
Markerte stor befolkningsvekst med søndagstur
Årets båtkommune 2022
Omdømmeprosjektet Plassen vår

Årets innbyggermagasin

Er det noe du vil vite mer om eller som ikke det sto noe om her? Søk informasjon på nettsiden vår.

Til toppen