39. plass på kommunebarometeret

39. plass på kommunebarometeret

I årets kommunebarometer gjør Holmestrand kommune det spesielt bra innenfor miljø og barnevern - Klikk for stort bildeI årets kommunebarometer gjør Holmestrand kommune det spesielt bra innenfor miljø og barnevern Holmestrand kommune Holmestrand kommune kommer på en solid 39. plass blant landets 356 kommuner i årets kommunebarometer fra kommunal rapport. Innenfor miljø og ressurser er kommunen på topp 10 i landet, og i sektoren barnevern ligger vi på en 23. plass.

Ordfører Elin Gran Weggesrud takker ansatte for arbeidet som gjøres hver dag i kommunen - Klikk for stort bildeOrdfører Elin Gran Weggesrud takker ansatte for arbeidet som gjøres hver dag i kommunen Holmestrand kommune - Årets måling viser at vi ligger stabilt svært godt an og helt i toppsjiktet blant landets kommuner og det er selvsagt veldig gledelig, sier Elin Gran Weggesrud, ordfører i Holmestrand kommune.

- Målingen viser hva vi gjør bra og hva vi kan gjøre bedre.

Kommunebarometeret er en sammenligning av landets kommuner, basert på til sammen 151 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten med kommunebarometeret, ifølge kommunal rapport - er å gi beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver.

- En slik måling gir oss også sammenlikningsgrunnlag med andre kommuner og er veldig nyttig for oss i arbeidet vårt med å hele tiden å jobbe enda mer systematisk og enda mer kunnskapsbasert med å gi best mulig tjenester til innbyggerne våre, forteller ordføreren.

- Ingenting av dette hadde vært mulig uten at alle de gode ansatte jobber med dette hver eneste dag. De fortjener en stor takk og jeg håper denne målinga og de gode resultatene her gir de litt ekstra motivasjon.  

Vi bor og jobber i en spennende og flott kommune!

Elin Gran Weggesrud

Relativt lave utslipp og lavt energiforbruk

Espen Kristoffer Jenssen jobber med kommunens nye klima-, energi- og miljøplan. - Klikk for stort bildeEspen Kristoffer Jenssen jobber med kommunens nye klima-, energi- og miljøplan. Holmestrand kommune Holmestrand kommune gjør det veldig godt på miljøfeltet i årets kommunebarometer. Totalt sett havner kommunen i toppsjiktet med en 7. plass i målingen. Generelt får kommunen høye karakterer innenfor temaer som materialgjenvinning, energibruk i kommunale bygg, omdisponering av jordbruksareal og klimagassutslipp.

Andelen av husholdningsavfallet som ble levert til materialgjenvinning eller biogassproduksjon, har økt litt år for år i landet generelt. Økningen fortsatte også i fjor, andelen steg fra 41,1 prosent i 2020, til 43,2 prosent i 2021 (gjennomsnitt i Norge). Her skiller Holmestrand kommune seg ut.

- VESAR-kommunene med Holmestrand skiller seg særlig godt ut med at over 66 prosent av husholdningsavfallet ble levert til materialgjenvinning eller biogassproduksjon, forteller Espen Kristoffer Jenssen, klima- og miljørådgiver i Holmestrand kommune.

- Innbyggeren i Vestfold er her ledende innen kildesortering og materialgjenvinning fra avfall. 

I rapporten kan en lese at Holmestrand slipper ut 5 287,36 kilo klimagasser per innbygger (målt i CO2-ekvivalenter).

Kommunen har et relativt lavt energiforbruk i sine bygg. Energikostnadene på 127,5 kr per kvadratmeter ligger under gjennomsnittet.

- Vi ser også at klimautslippene i Holmestrand per innbygger i 2021 var lavere enn i mange andre kommuner og at klimagassutslippene totalt sett også går ned. Dette er godt nytt - samtidig som oversikten også viser at utslippene må betydelig reduseres videre fremover for at klimamålene skal nås. Dette er forhold som tas med inn i kommunens arbeid med ny klima-, energi- og miljøplan, forteller Jenssen.

Styrket kompetansen i barneverntjenesten etter kommunesammenslåing

Barnevernleder Sissel Bjørsvik - Klikk for stort bildeBarnevernleder Sissel Bjørsvik Holmestrand kommune Holmestrand kommer kommer på 23. plass i sektoren barnevern i endelig Kommunebarometer for 2022.

  • I løpet av de fire siste årene sett under ett, behandles 97,5 prosent av sakene i barnevernet innenfor 3 måneder i kommunen.
  • Av de 42 774 barn i landet som er på en eller annen form for barnevernstiltak, er 31,53 prosent (13 487 barn) plassert i institusjon eller fosterhjem. Nasjonalt har denne andelen vært stabil de siste årene. I Holmestrand er 27,44 prosent av barna med tiltak i fosterhjem eller institusjon. Høy andel med tiltak i hjemmet regnes som positivt i Kommunebarometeret.

Barnevernleder i Holmestrand kommune Sissel Bjørsvik kan fortelle at Barneverntjenesten har jobbet metodisk over tid.

- Barneverntjenesten har over tid hatt fokus på å heve kvaliteten og holde oss innenfor lovpålagte frister i alt arbeidet vi gjør. Dette ser vi et resultat av nå, på bakgrunn av hvordan alle dedikerte og dyktige ansatte i Barneverntjenesten utfører arbeidet sitt, forteller Bjørsvik.

- Tjenesten har i perioden etter kommunesammenslåing hatt fokus på å jobbe mer spesialisert, samt styrke kompetansen i de ulike teamene vi er organisert i. I tillegg har Barneverntjenesten arbeidet mer systematisert og målrettet for å nå våre mål.

Om kommunebarometeret

  • En sammenligning av landets kommuner, basert på til sammen 151 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer.
  • Hensikten er å gi beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver.
  • Resultatet er ikke perfekt, men gir en indikator, mulighet til å stille spørsmål og ikke minst lære av de beste.
  • Tallene er i hovedsak hentet fra SSBs Kostra-database, tall for 2020. Det er i tillegg hentet statistikk fra kilder som Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking.

Kilde: kommunal rapport

Les mer om årets kommunebarometer

Kommunebarometeret ble ferdigstilt 26. august 2022.

Til toppen