Aktuelt

Alle elever tilbake på skolen denne uken

Barn leker i gresseet - Klikk for stort bildeBarn leker i gresseet Shutterstock I løpet av 11.–15. mai skal alle elever fysisk tilbake i skolen, og første skoledag for de fleste på 5.-10. trinn er tirsdag. Redusert åpningstid i SFO fortsetter. Smittevernveiledere  fra folkehelseinstituttet er oppdatert, og kommunen legger dem til grunn for planlegging og drift av skolene fremover.

Veilederne har tre grunnpilarer for smittevern

  • Syke elever og ansatte skal fortsatt ikke være på skolen
  • Gode hygienetiltak
  • Redusert kontakthyppighet mellom personer

Veiledere om smittevern i barneskolen og i ungdomsskolen

Skoler og SFO har nå vært holdt åpne for de yngste i to uker. Dette har gitt oss mange og positive erfaringer. Den gradvise gjenåpningen har i det store og hele fungert veldig bra. For barn og unge er det sosiale fellesskapet helt sentralt for personlig utvikling og trivsel.

Ansatte er godt i gang med planleggingen slik at alle smitteverntiltakene følges opp på en god måte. Barn er mindre utsatt for smitte, og kombinert med gode smitteverntiltak, er det trygt å sende barna til skolen.

Myndighetene prioriterer barn og unge i gjenåpningen av samfunnet. Vi nærmer oss det «normale», men det er viktig å huske at vi fortsatt er et godt stykke unna.

Noen av rammene for gjenåpningen

Disse gjelder inntil smittvernhensyn og sentrale føringer endres.

  • Kun 1. – 4. trinn møter mandag 11. mai, og de skal fortsette med det skoletilbudet som allerede er iverksatt
  • Mandag 11. mai vil bli benyttet til å forankre alle planer og retningslinger i personalet og til fysiske justeringer av smittevernhensyn.
  • Skolene åpner for 5. – 10. trinn fra og med tirsdag 12. mai. NB: Ikke alle klasser og trinn får første fysiske skoledag tirsdag
  • Minimumsløsningen innebærer at 7. og 10. trinn prioriteres så langt som mulig og skal i utgangspunktet ha fysisk skolegang fem dager i uken. 5. 6. 8. og 9. trinn skal ha et tilbud med minimum to ukedager på skolen og resterende dager med hjemmeundervisning
  • Skoledagenes varighet kan bli noe redusert i denne perioden
  • Skoleskyss vil gå som normalt. Eventuelle særordninger og/eller avvik, tas opp med den enkelte skole.
  • Lokale løsningen formidles fra skolene.

Sykling, gåing og egentransport til skolen

Fortsatt skal bruk av offentlig transport til og fra skole begrenses så mye som mulig. Kommunen anbefaler derfor at elever som har mulighet til det sykler eller går til skolen. Foresatte kan også organisere egentransport. På en slik måte kan man sørge for at de som er avhengig av skolebuss eller offentlig transport kommer seg til skolen uten å bli utsatt for økt smitterisiko. Nærmere informasjon om transport vil komme fra den enkelte skole.

Redusert åpningstid og ingen matservering i SFO

Det er fortsatt nødvendig å praktisere redusert åpningstid i SFO. Åpningstiden er fra 08.00 til 15.30. Kommunen vil fortløpende vurdere å utvide åpningstiden. Grunnet smitteverntiltakene og kapasitetshensyn i bemanning blir det ikke matservering i SFO inntil videre. Matpenger blir kreditert. Det gis det i denne perioden ikke betalingsreduksjon selv om åpningstiden i SFO er noe redusert.

Foreldrebetaling

Kostpenger krediteres i den perioden det ikke er matservering ved SFO. Foresatte som fortsatt velger å holde barn med SFO-plass hjemme fra skolen, vil bli fakturert på vanlig måte. Barn som er i en risikogruppe, og har legedokumentasjon på dette, kan ikke benytte plassen i SFO og foresatte kan søke om fritak for foreldrebetaling.

Søknadsskjema for fritak for foreldrebetaling (PDF, 425 kB) (PDF, 425 kB)
Søknaden sendes skolen v/rektor. Oversikt over skoler finner du her

Informasjon til foresatte

Informasjon om gjenåpning av skolen ble sendt foresatte i uke 19.

Her er infobrevet til foresatte