Aktuelt

Alle kommunens fysikalske institutt er stengt

Klikk for stort bilde Pexels Alle kommunens fysikalske institutt ble stengt 16. mars 2020 grunnet vedtak fattet av helsedirektoratet.

Det ble satt opp plakater ved ytterdører og fysioterapeutene melder at de har sendt beskjed til egne pasienter. Noen få opprettholdt individuell behandling jfr. unntaket som var beskrevet under.

Vedtaket ble opphevet fra og med 20. april, med bruk av standard for smittevern kan 1-1 helsetjenester som psykolog, optiker og fysioterapeut gjenoppta en større del av virksomheten.

Ble stengt for å stoppe spredning av korona

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fattet Helsedirektoratet vedtak om stenging av følgende virksomheter i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten, men mindre virksomheten kunne ivareta helsemyndighetenes pålegg om smittevern:

  • Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter
  • Kiropraktorer
  • Optikere
  • Fotterapeuter
  • Logopeder
  • Psykologer
  • Virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin
  • Virksomheter som utfører alternativ behandling
  • Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører, tannpleiere mv.

Endring fra 20. april

Vedtaket gjaldt fra 16. mars. Fra og med 20. april, med bruk av standard for smittevern kan 1-1 helsetjenester som psykolog, optiker og fysioterapeut gjenoppta en større del av virksomheten.

Sikre at pasienter får dekket sitt behov

Holmestrand kommune forutsettes å sikre at pasienter fortsatt får dekket sitt behov for helt nødvendig helsehjelp.
Dette kan for eksempel omfatte pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt. Dersom slik behandling må gis, skal smitteverntiltak sikre både behandler og pasient fra smitte og sikre at videre smitte til befolkningen unngås.

Tiltakene ble sett som nødvendige både for å beskytte sårbare grupper, for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten og av nødvendig hensyn til smittevernet og opprettholdelse av tilstrekkelig smittevernskapasitet i kommuner og i helse- og omsorgstjenesten.