Koronasituasjonen i Holmestrand kommune

Kommunedirektøren gjennomfører egne beredskapsmøter hver eneste dag hvor det dagsaktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Her får du kronologisk oversikt Temaside om korona

01.04.2020 12.33

Aktuelt

Alle kommunens fysikalske institutt stengt

Klikk for stort bilde 

Alle kommunens fysikalske institutt ble stengt 16. mars 2020 grunnet vedtak fattet av helsedirektoratet.

Det er satt opp plakater ved ytterdører og fysioterapeutene melder at de har sendt beskjed til egne pasienter. Noen få opprettholder individuell behandling jfr. unntaket som er beskrevet under.

Stenger for å stoppe spredning av korona

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har Helsedirektoratet fattet vedtak om stenging av følgende virksomheter i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten, men mindre virksomheten kan ivareta helsemyndighetenes pålegg om smittevern:

  • Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter
  • Kiropraktorer
  • Optikere
  • Fotterapeuter
  • Logopeder
  •  Psykologer
  • Virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin
  • Virksomheter som utfører alternativ behandling
  • Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører, tannpleiere mv.

Vedtaket gjelder fra og med 16. mars - til og med 13. april 2020 med mulighet for forlengelse.

Sikre at pasienter får dekket sitt behov

Holmestrand kommune forutsettes å sikre at pasienter fortsatt får dekket sitt behov for helt nødvendig helsehjelp.
Dette kan for eksempel omfatte pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt. Dersom slik behandling må gis, skal smitteverntiltak sikre både behandler og pasient fra smitte og sikre at videre smitte til befolkningen unngås.

Tiltakene anses nødvendige både for å beskytte sårbare grupper, for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten og av nødvendig hensyn til smittevernet og opprettholdelse av tilstrekkelig smittevernskapasitet i kommuner og i helse- og omsorgstjenesten.