Anbefaler influensavaksine til risikogrupper

Anbefaler influensavaksine til risikogrupper

Assisterende kommuneoverlege Andreas Thunes - Klikk for stort bildeAndreas Thunes Holmestrand kommune Influensavaksinene har kommet til kommunens fastleger som står for vaksineringen av risikogruppene. Risikogrupper og andre målgrupper oppfordres spesielt til å ta influensavaksinen i år.

De fleste tåler en influensa, men for mennesker med enkelte sykdomstilstander og gravide kan influensa gi alvorlige følger. En halv million nordmenn mellom 18 og 65 år har økt risiko for komplikasjoner av influensa. Er du en av dem? Da bør du ta influensavaksine. Kontakt fastlegen for råd om vaksinasjon, eller les mer på fhi.no/influensavaksine.

- Vi oppfordrer sterkt alle nevnt i målgruppen til å la seg vaksinere for influensa i år, sier assisterende kommuneoverlege Andreas Thunes.

Influensavaksinen reduserer risikoen for alvorlig influensasykdom.

Influensavaksine anbefales til personer med økt risiko for komplikasjoner av influensa (1:1, med tekst). from Folkehelseinstituttet on Vimeo.

Målgruppen som anbefales influensavaksine

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 

Du kan lese mer om influensavaksine i Vaksinasjonsveileder for helsepersonell

Ta kontakt med din fastlege

De som tilhører risikogruppene kan ta kontakt med sin fastlege for informasjon om hvordan du kan få vaksinen. 

Vaksinen er gratis for risikogrupper

Selve influensavaksinen er gratis til personer i målgruppen. Samtidig settes et tak på egenandelen på selve vaksineringen på 50 kroner for de samme gruppene ved vaksinering hos fastlege. For dem som har frikort vil vaksineringen være gratis. 

Ikke i risikogruppe?

Ta kontakt med din fastlege dersom du er i tvil om du tilhører målgruppen. Personer utenfor målgruppe som ønsker influensavaksinering, kan ta kontakt med sin fastlege for vurdering av resept.

Til toppen