Koronasituasjonen

13.04.2021 13.12

Aktuelt

Anbefaler videreføring av særlig høyt tiltaksnivå

Ropert - Klikk for stort bildeAnbefaler at de strenge tiltakene videreføres i Holmestrand kommune Shutterstock Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har i dag onsdag 31. mars hatt møte med Vestfold-kommunene om de strenge tiltakene innført i mars. På grunnlag av drøfting og innspill i møtet sender Statsforvalteren anbefaling til Helsedirektoratet om videreføring av regionale tiltak for fylket.

Det anbefales at tiltakene videreføres frem til og med 11. april. Tiltaksnivået vil da sammenfalle i tid med eksisterende tiltaksnivå for Viken fylke.

Hans Erik Utne, kommunedirektør i Holmestrand kommune - Klikk for stort bildeHans Erik Utne, kommunedirektør i Holmestrand kommune Holmestrand kommune  - Dette er i tråd med våre og de andre kommunene sine vurderinger, sier kommunedirektør i Holmestrand kommune, Hans Erik Utne.

Nytt møte etter påsken

Statsforvalteren vil gjennomføre en ny vurdering med samtlige kommuner i fylket onsdag 7. april. Hensikten vil være å vurdere effekt av tiltak og mobilitet gjennom påskehøytiden.

Statsforvalteren vurderer særlig følgende forhold å ha betydning for vurdering av videreføring av tiltaksnivå:

  • Kommunene i Viken har tiltak som varer til og med 11. april. Konsekvenser av å slippe opp tidligere i vårt fylke kan resultere i økt mobilitet fra Oslo/Viken til vårt fylke, med øket smitte igjen
  • Effektene av økt mobilitet i påsken på smittenivå vil ikke være avklart innen 6. april. Erfaringsmessig har smitten økt betydelig etter både jule- og vinterferie
  • Næringsliv og innbyggerne har behov for forutsigbarhet, særlig næringer som er avhengig av bestilling av varer med kort holdbarhet
  • Det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget gjennom helligdagene antas å være noe mangelfullt ut fra flere årsaker. Endret mobilitet, forsinkelse i registrering, mulig redusert testing og (mulig redusert) analysekapasitet i fremste rekke
  • Forlengelse av tiltakene til og med 11. april for Vestfoldkommunene og revurdering av tiltakene for Grenlandkommunene 07.04. gir et bedret kunnskapsgrunnlag for å beslutte endring og eventuell nedjustering, samtidig som brå, ny oppjustering forebygges 
  • Prognosene til FHI per i dag indikerer økning i antall sykehusinnleggelser i tiden som kommer. Situasjonen beskrives i situasjonsrapporten fra Helsedirektoratet som alvorlig
  • Enkelte kommuner har så langt lite eller ingen nedgang i smittetall til tross for de strenge tiltakene
  • Ved å slippe opp for tidlig kan dette resultere i økt smitte, med behov for nye runder med strenge eller strengere tiltak
  • Flere kommuner har hatt svært inngripende tiltak over lang tid, for næringsliv og innbyggere er dette en situasjon som kan gi langvarige uheldige konsekvenser

Tiltaksnivå skal etter smittevernloven være basert på en medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlige etter en helhetsvurdering. I dette ligger behovet for å redusere tiltakene så snart det er forsvarlig. Samtidig vil det være et hensyn å skape forutsigbarhet for innbyggerne og næringsliv, men det er også et hensyn at tiltakene ikke må tas ut for tidlig. Det er regjeringen som vedtar regionale tiltaksnivå.

Anbefalingen fra Statsforvalteren sendes til Helsedirektoratet som vil behandle og vurdere anbefalingen sammen med Folkehelseinstituttet før endelig behandling og beslutning i Helse- og omsorgsdepartementet.  Det er forventet at et vedtak fra regjeringen vil vedtas torsdag 1. april.

Les hele saken på statsforvalterens nettside

Til toppen