Aktuelt

Bål og bruk av engangsgrill: regler fra 15. april

Regler for ​b​​​​​ålbrenning i perioden 15. april til 15. september. - Klikk for stort bildeRegler for ​b​​​​​ålbrenning i perioden 15. april til 15. september. PEXELS  Bålbrenning og bruk av engangsgrill er forbudt i eller nær skog og mark i tidsrommet 15. april til 15. september uten tillatelse fra kommunen.

Det er tillatt å brenne bål og benytte engangsgrill der det åpenbart ikke kan starte brann, ved tilrettelagte bålplasser og i strandkanten ved kysten under følgende forutsetninger:

  • Den som tenner ild har det totale ansvaret og skal ha grunneiers tillatelse.
  • Slokkemidler som vannslange/bøtter bør være i umiddelbar nærhet.
  • Vindretning og styrke skal tas med i vurderingen.
  • Ha god avstand til bygninger, vegetasjon og annet som kan ta fyr
  • Ikke bygg bålet for stort.
  • Det er forbudt å brenne bål på bart fjell.
  • Miljøfarlige og forurensende materialer er det ikke tillatt å brenne.
  • Sørg for at barn holder avstand. Barnas bør kles i naturstoffer som bomull og ull. Kunststoffer er lett antennelige og kan smelte under sterk varme
  • Kommer bålet ut av kontroll ringer du brannvesenet på tlf: 110
  • Bålet være fullstendig slokt får du forlater det. 

Det oppfordres til å ringe 110-sentralen på telefon 33 31 41 10 for registrering før du tenner bål, se også v110.no (Gjelder IKKE sankthansbål 23.juni)

Ekstrem tørke og stor brannfare

Ved ekstrem tørke og stor brannfare vil brannsjefen kunne varsle at all bruk av åpen ild, og annen aktivitet som kan føre til brann, er direkte uansvarlig. Den enkelte har ansvar for å følge med om slik oppfordring er gitt. Det tungtveiende faglige rådet vil bli varslet i lokalmedia og på  www.vibr.no.

Brenning av hageavfall 

VESAR har mottak av hageavfall, brannvesenet henstiller om at ordningen benyttes. Les mer på Vesar sine sider

Det er tillat å brenne hageavfall også etter 15. april dersom brenningen ikke skjer i eller nær skog og mark, og brenningen ikke er til utilbørlig sjenanse for naboer eller andre.

Brenning av søppel er forbudt etter forurensningsloven, verken brannvesen eller kommunen gir dispensasjon.

Henvendelser om ulovlig brenning rettes til kommunen og politiet.

Les mer om bålbrenning på vibr.no