Bli med i ungdomsrådet!

Ungdomsrådet er et rådgivende medvirkningsorgan i Holmestrand kommune, med medlemmer fra 13-19 år, som jobber for unges interesse og trivsel. Rådets medlemmer velges for to år av gangen, og denne høsten er det nytt valg. 

Hvis du har lyst til å være med, og sikre at unges stemme blir hørt, bør du søke plass i Holmestrand kommunes ungdomsråd for perioden 2024-2025.

En stemme inn i demokratiet

Politikk er noe mange unge tenker er for voksne, ungdommen har jo ikke stemmerett. Politikk er vanskelig og for mange kanskje litt kjedelig. Men som vi har hørt mange ganger på skolen så er demokratiet noe av det viktigste og beste med Norge. Ved å være med i ungdomsrådet har jeg fått muligheten til å gi ungdom en stemme inn i demokratiet. Jeg har fått være med på diverse arrangementer og konferanser, og møtt mange engasjerte og reflekterte mennesker. For deg som vurderer å bli med i ungdomsrådet anbefales det virkelig. Du har muligheten til å gjøre Holmestrand til et morsommere og bedre sted for ungdom å vokse opp.

Erle Winsnes, leder i Ungdomsrådet

Fra venstre foran: Thea Myrvollen Hegland, Kaja Christine Simonsen,  Malin Hallberg-Brekke, Erle Winsnes, Jenny Harestad. Fra venstre bak: Randell Isaac B Haugan, Andreas Schøne, Kine Murberg-Hushovd, Niklas Kristiansen Frisk - Klikk for stort bildeDAGENS UNGDOMSRÅD: Fra venstre foran; Thea Myrvollen Hegland, Kaja Christine Simonsen, Malin Hallberg-Brekke, Erle Winsnes, Jenny Harestad. Fra venstre bak: Randell Isaac B Haugan, Andreas Schøne, Kine Murberg-Hushovd, Niklas Kristiansen Frisk Holmestrand kommune

Hva gjør Ungdomsrådet?

  • Ungdomsrådet skal sette seg inn i saker som angår ungdom i kommunen eller fylket, og behandle sakene i sine møter. Ungdomsrådets uttalelse skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken endelig. Ungdomsrådet kan av eget tiltak ta opp saker som angår ungdom, og står fritt til å fungere som arrangør eller pådriver for aktiviteter for barn og unge. Ungdomsrådet kan også bli spurt om å holde taler, eller delta på arrangementer for ungdom.
  • Ungdommene i rådet skal være mellom 13 og 19 år, og være sammensatt etter en kjønnsbalanse på minimum 40 prosent.
  • I Holmestrand kommune er det slik av det velges to representanter og to varamedlemmer fra hver av de tre ungdomsskolene og de to videregående skolene, og det velges et ellevte medlem fra kommunens ungdommer som enten er lærling, eller boende i kommunen uten å tilhøre en av skolene. Vervet gjelder for to år.
  • Ungdomsrådet skal representere og uttale seg på vegne av alle ungdommer.
  • Rådets medlemmer har taushetsplikt.

Om valg på skolene

Ti av medlemmene velges blant elevene på ungdomsskolene og de to videregående skolene i kommunen. Det skal foregå ved demokratisk valg blant alle elevene ved den enkelte skole. Det skal velges to medlemmer og to varamedlemmer fra hver skole.

Hvem kan søke om å være med?

Det ellevte medlemmet er åpen plass, ikke valgt på skolene. Hvis du er mellom 13 og 19 år, bosatt i kommunen, men ikke går på skole i Holmestrand, kan du søke kommunen direkte om å være med.

Søk senest 5. oktober

Du søker ved å fylle ut dette skjemaet 

Søknadsfrist er 5. oktober 2023.

Hånd som holder Magasin 2023 - Klikk for stort bildeMagasin 2023

Ungdommens stemme

I årets innbyggermagasin kan du lese mer om hvordan ungdommer synes det er å sitte i Ungdomsrådet.
Les artikkelen er også å lese i årets innbyggermagasin

Har du spørsmål, ta kontakt med veileder for ungdomsrådet:

Inger Rønning, tlf.: 900 21 441, e-post: inger.ronning@holmestrand.kommune.no