Bli valgmedarbeider

Vi trenger valgmedarbeidere til kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Ditt bidrag blir viktig for å opprettholde tilliten til demokratiet gjennom frie og hemmelige valg.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene i et valglokale er mange, og du må håndtere alle. Som valgmedarbeider skal du klargjøre valglokalet til åpning, veilede velgere, ta i mot stemmer og utføre etterarbeide når valglokalet stenger. Som valgmedarbeider vil du møte bredden av kommunens befolkning, og du er en representant for Holmestrand kommune.

Kvalifikasjoner

 • Du må beherske data  som arbeidsverktøy
 • Du må delta på obligatorisk opplæring
 • Du må ha tilgang til ID-porten for innlogging i valgsystemet EVA
 • Du må ikke stå på valgliste til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023
 • Beherske norsk språk, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

Valgloven stiller strenge krav til korrekt valgresultat. Som valgmedarbeider må du derfor:

 • Være nøyaktig
 • Kunne følge arbeidsbeskrivelser
 • kunne yte god service
 • være tydelig i kommunikasjon

Vi ansetter valgmedarbeidere i aldersspennet 18 til 70 år. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Jobben og opplæring er betalt..

Vi trenger valgmedarbeidere til valgdagen 11. september

Valgmedarbeidere jobber hele dagen fra kl. 8 til valglokalet stenger kl. 21. I tillegg kommer rydding etter stengetid.
Obligatorisk opplæring for valgdagen vil skje i august.

Valglokaler på valgdagen:

 • Galleberg skole
 • Kjeldås skole
 • Selvik skole
 • Sande kommunelokale
 • Gjøklep/Høyanghallen
 • Biorama
 • Hofhallen

Søk jobb som valgmedarbeider på valgdagen