Aktuelt

Camping-, bobil- og båtliv framover

Havna i Holmestrand - Klikk for stort bildeHavna i Holmestrand Holmestrand kommune Forbud og restriksjoner på camping, båt og bobil skal nå opp i kommunestyret for behandling, for å se om forskriften skal opphøre eller endres. Dette skal skje førstkommende onsdag, 6. mai.

På grunn av situasjonen med Covid-19, og som et tiltak for å hindre smittespredning og unngå for stor påkjenning for helsevesenet, vedtok Holmestrand kommune i april å stenge ned campingplasser, gjestehavner og bobilcamping. I tillegg ble det forbud mot fortøyning ved kommunale kaianlegg og bruk av oppstillingsplasser for bobil og lignende.

Ønsket veileder på temaet

Holmestrand kommune har, sammen de øvrige kommunene, bedt om en veileder innenfor området ifra de nasjonale myndighetene, men dette har ikke skjedd. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har derfor tatt på seg å utarbeide en slik veileder, som forventes å være klar uke 19.

Næringssjefen i Holmestrand har hatt løpende dialog med de som drifter de aktuelle næringene og deres tilbakemeldinger tas med i høringen.

Endringer fra 8. mai

Om endringene vedtas på møtet på onsdag, vil de tre i kraft fra fredag 8. mai. Her er hva som vil gjelde, hvis det som foreslås i saken vedtas:

Ny § Kai, brygger og gjestehavner

For fritidsbåter og lignende fartøy som ikke er yrkesfartøy er det forbudt å fortøye ved kommunale kaier og brygger, inkludert gjestehavner mellom kl. 22.00 og kl. 08.00.

Forbudet gjelder ikke fritidsbåter og fartøy som har fast leieavtale om kai‐ eller båtplass.

For gjestehavnene gjelder i tillegg følgende:

  • Ingen båter utenpå hverandre
  • Min. 2,5 meter avstand mellom båtene

Gjestehavnenes sanitæranlegg og andre fellesanlegg holdes stengt.

De enkelte plasser utformer lokale regler for gjestenes atferd under oppholdet basert på generelle sentrale forskrifter, men tilpasset og innskjerpet for den enkelte plass .

Ny § Campingplasser

Campingplasser åpnes for campingenheter der det foreligger sesongleie og campingenheten har eget sanitæranlegg med avløp . Det er ikke tillatt med åpning av døgnplasser på campingplasser.

Vanlige hytter som tilhørercampingplassen og som har sanitæranlegg med avløp kan holdes åpne etter tilsvarende regler.

Campingplassens sanitæranlegg og andre fellesanlegg holdes stengt.

De enkelte plasser utformer lokale regler for gjestenes atferd under oppholdet basert på generelle sentrale forskrifter, men tilpasset og innskjerpet for den enkelte plass.

Ny § Bobilcamping

Bobilcamping og oppstillingsplasser for bobiler holdes åpen der enheten har eget sanitæranlegg med avløp .

Bobilplassens sanitæranlegg og andre fellesanlegg holdes stengt.

De enkelte plasser utformer lokale regler for gjestenes atferd under oppholdet basert på generelle sentrale forskrifter, men tilpasset og innskjerpet for den enkelte plass .

Kommunestyret i Holmestrand kommune behandler saken onsdag 6. mai

Se kommunestyret på kommuneTV her