Koronasituasjonen

Ledelsen gjennomfører egne beredskapsmøter mandag, onsdag og fredag hvor det aktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Kronologisk oversikt Temaside: korona Vaksine Test deg Nowy koronawirus

24.02.2021 13.36

Aktuelt

Covid-19 smitte ved Holmestrand bo- og behandlingssenter

Klikk for stort bildeKoronavirusEn pasient ved Holmestrand bo- og behandlingssenter fikk påvist positiv covid-19 test fredag kveld 8. januar.

Informasjon om denne saken blir oppdatert fortløpende her:

Til besøkende

27. januar: Avtale for besøk ved alle avdelinger, avdeling A, B, C og D kan fra onsdag ettermiddag 27. januar gjøres på tlf. 481 88 465 fra kl 10-14

Besøkstid vil være fra 10-30-12.30 og 16.30-18.30. Besøk gjelder for nærmeste pårørende, 1-2 personer.

Alle svar fra siste testrunde inne

27. januar: Kommunen har fått inn svar på alle prøvene som ble tatt i siste testrunde mandag 25. januar. Alle testsvarene er negative. Det er altså ingen nye funn av personer med covid-19, noe som er gledelig.

De siste testene er tatt

25. januar: Holmestrand kommune avventer testresultatene tatt i dag.

Besøksrestriksjoner ved avdeling A forlenges

22.01 ble 2 nye ansatte bekreftet smittet etter utbruddet ved avd A, Holmestrand bo- og behandlingssenter, det gjelder ansatte som allerede er i karantene. Viruset viser seg ved undersøkelse å være en svært smittsom variant.

Besøksrestriksjoner ved avdeling A forlenges til og med tirsdag 26.01, og det planlegges åpning for besøk onsdag ettermiddag 27.01.

Avtale for besøk ved alle avdelinger, avd A, B ,C og D kan fra onsdag ettermiddag 27.01 gjøres på tlf 481 88 465 fra kl 10.00-14.00.

Besøkstid vil være fra 10-30-12.30 og 16.30-18.30.

Besøk gjelder for nærmeste pårørende, 1-2 personer.

Sykehjemmet følger Folkehelseinstituttet sin veileder rundt utbrudd i sykehjem, hvilket innebærer regelmessig testing av alle berørte i 10 dager etter siste positive svar. Det er nødvendig å holde stengt til siste prøvesvar på avdeling A av ansatte og pasienter foreligger.  Siste test gjøres mandag 25.01. og vi venter prøvesvar innen onsdag 27.01. kl 16.00.

Etter eksponering av smitte kan man teste negativt og først utvikle symptomer med påfølgende positiv test etter 7-10 dager. Det åpnes derfor ikke for ordinære besøk på denne avdelingen før siste prøvesvar er mottatt, og bekreftet negativt svar.

Sykehjemmet har vært, og er til dels i en situasjon hvor mange av våre faste ansatte er satt i karantene. Sykehjemmet har i denne perioden mottatt god hjelp med bemanning fra andre virksomheter i helse og velferd.

Inge nye smittede

22. januar. Det er ikke mottatt noen nye positive prøvesvar. Siste testrunde planlegges  fortsatt til mandag 25. januar.

Siste testrunde mandag 25. januar

20. januar: Siste testrunde vil være mandag førstkommende. 

Avdeling A holdes stengt for besøkende til og med 24. januar

18. januar: Det er ingen nye påviste smittede tilknyttet Holmestrand bo- og behandlingssenter. Det vil være nye testrunder.

Holmestrand bo- og behandlingssenter åpner for besøk ved avd B, C og D fra og med 19.januar.

Besøk må avtales på telefon 481 88 465. Telefon er åpen mellom 10-14.00
Besøkstid avd B: 16.30-18.30.
Besøkstid avd C: 16.30-18.30.
Besøkstid avd D: 16.30-18.30.

Besøk er begrenset til nærmeste pårørende, 1-2 besøkende.

Avdeling A holdes stengt for besøkende til og med 24. januar.

Alle tester negative

17. januar: Alle prøvesvar har kommet inn og alle er negative, bortsett fra ett som er inkonklusivt. Det så langt ikke er påvist videre smitte utover de allerede kjente tidligere i uka.

Ingen nye covid-19 tilfeller

16. januar: Det er ikke påvist noen positive covid-19 prøver fra testene tatt i går ved sykehjemmet.

Nye prøver blir tatt i formiddag

15. januar: Det er to beboere, tre ansatte og en pårørende totalt som har fått påvist covid-19, og er i isolasjon. 31 ansatte i karantene. Nye prøver blir tatt i formiddag.

En ansatt til med påvist covid-19

15. januar: Det er påvist covid-19 ved en ansatt.

To nye covid-19 tilfeller knyttet til Holmestrand bo- og behandlingssenter

13. januar, klokken 15.15: Svaret på testene fra i går er kommet, og det er påvist to nye personer smittet med covid-19. Av de to nye smittede er en person en pasient, og en person er pårørende. Smittesporingsarbeidet pågår.

Totalt er det nå to ansatte, to pasienter og en pårørende i isolasjon.

Avventer svar på nye tester

13. januar: Kommunen avventer svar på tester tatt i går tirsdag. 20 ansatte er i karantene, og bemanningssituasjonen er løst internt i kommunen.

Forlenging av stenging t.o.m 19. januar

12. januar: Sykehjemmet holdes videre stengt for besøkende til og med tirsdag 19. januar for å opprettholde oversikt over situasjonen. 

Digitale besøk gjør at brukere og pårørende kan holde kontakten. Les mer om digitale besøk her

En ny ansatt er bekreftet smittet med Covid-19

12. januar: En ny ansatt ved Holmestrand bo- og behandlingssenter er bekreftet smittet med Covid-19. Smittesporingsarbeidet er i gang. Det er nå totalt bekreftet en pasient og to ansatte smittet med covid-19.

En ansatt bekreftet smittet

11. januar, klokka 17.45: Det er en ansatt bekreftet smittet med Covid-19 tilknyttet Holmestrand bo- og behandlingssenter. Smittesporingsarbeidet er i gang.

Nærkontakter testes senest i dag

11. januar: Så langt har det ikke vært noen positive covid-19 tester på ansatte eller beboere. Nærkontakter testes senest i dag. Det vil fortsatt tas prøver av de berørte hver tredje dag i ti dager (fra påvist første positive covid-19 test.) 

En pasient smittet

09. januar: Pasienten er smittet ved Drammen sykehus. Personen er isolert, og smittesporingsarbeidet har pågått gjennom natten. Aktuelle pasienter, besøkende og ansatte er kontaktet og vil bli testet.
17 nærkontakter settes i karantene. Alle pårørende ringes direkte.

Negative covid-19 tester så langt, og forlenging av stenging

10. januar: Holmestrand kommune har mottatt svar på de fleste covid-19 tester som ble tatt i lørdag, og disse er negative. Det vil fortsatt tas prøver av de berørte hver tredje dag i ti dager.

Sykehjemmet forlenger stengning for besøkende fram til og med onsdag 13. januar for å opprettholde oversikt over situasjonen.

Sykehjemmet stenges for besøkende i helgen

9. januar: Holmestrand kommune arbeider nå med å få en god oversikt over situasjonen, og Holmestrand bo- og behandlingssenter stenges for besøkende i helgen. Holmestrand kommune takker for forståelsen.

Til toppen