Aktuelt

Den nye hverdagen

To meter avstand er anbefalingen - Klikk for stort bildeTo meter avstand er anbefalingen Pixabay Samfunnet har den siste tiden begynt å åpne opp igjen, men det betyr ikke at hverdagen kan gå helt tilbake til normalen enda for det. I en ny rapport fra Folkehelseinstituttet, konkluderes det med at korona-epidemien er under kontroll i Norge, men den norske befolkningen er ikke immun og sykdommen herjer fortsatt videre i verden.

Tiltakene må justeres etter utviklingen

Hovedbudskapet i rapporten er: «Det overordnede målet for det neste året bør være at sykdomsbyrden av epidemien skal forbli lav samtidig som uheldige ringvirkninger og kostnader av smitteverntiltakene minimaliseres. For å oppnå dette må strategien være dynamisk: tiltakene må justeres etter utvikling av epidemien og kunnskapen».

Dette betyr at vi har klart å unngå en altfor stor byrde av sykdommen, men for at samfunnet skal kunne åpnes igjen - og holdes åpent - må vi fortsette å følge forholdsreglene som er satt.

Det er belastende, men det er kollektivt belastende

Hverdagen har for mange vært veldig annerledes de siste ukene og alle kjenner nok på det, i en eller annen form. Det beste vi kan gjøre i disse tider, er å følge rådene som gis, slik at dette går over så raskt det kan.

«Befolkningen må forberedes på at epidemien vil vare lenge, at mange fortsatt vil bli syke, men at bare noen få vil bli alvorlig syke. Publikum må forstå at en nullvisjon ikke er realistisk; risikoen kan reduseres, men ikke elimineres, og at frivillig oppslutning om tiltakene fortsatt er avgjørende for å holde epidemien under kontroll. På lang sikt er det immunitet i befolkningen, naturlig eller etter vaksinasjon, som vil gjøre at epidemien ikke lenger er et folkehelseproblem. Et svært effektivt legemiddel kan også endre bildet fullstendig».

En dag av gangen

Innbyggere må belage seg på at dette kan ta tid og heller fokusere på en dag av gangen. Det er fint å se hvordan folk tar vare på hverandre, kontakter de som trenger det og er kreative i måten å opprettholde sosial omgang. La oss fortsette slik vi har gjort de siste ukene, vel vitende om at det vi har gjort har fungert.

Sommer og sol, men husk:

Med finværet kommer behovet for å være ute i sola og etter ukesvis med isolasjon, og det er forståelig at man har behov for å komme seg ut.

Men husk at:

  • Vi fortsatt gjennomfører en felles dugnad her i landet
  • Anbefalingene om å ikke være mer enn fem personer og å holde to meter avstand er gjeldende.

Er vi flinke til å følge rådene, slipper vi å måtte stenge ned igjen, og FHI skriver i sin rapport at «det er neppe holdbart å opprettholde omfattende kontaktreduserende tiltak særlig lenge. Målrettet testing og isolering samt smitteoppsporing og karantene er mye mer målrettet fordi man da tar ut smittekilder, men lar de ikke-smittede fortsette å møtes. Disse tiltakene bør styrkes nå som de kontaktreduserende tiltakene trappes ned. Samtidig må vi stadig forbedre tiltakene for å beskytte de eldre, særlig beboere i sykehjem og omsorgsboliger og mottakere av hjemmesykepleie».

Dette handler om fellesskapet

Frem til nye konkrete anbefalinger er på plass, ber vi dere huske på at dette handler om felleskapet. Tiltakene er satt i gang for å ta vare på alle i samfunnet. Vis hensyn, hold avstand og vask hender. Ikke oppsøk folksomme plasser og tenk på de rundt deg. Ta vare!

Her kan du lese rapporten fra FHI i sin helhet