1000 TAKK!

Denne uka er det det 1000 dager siden vi ble en ny kommune! 1000 TAKK til ansatte, politikere, lag og foreninger, bedrifter og innbyggere! Dere bidrar hver eneste dag til et trivelig og trygt lokalsamfunn. Vi gleder oss til fortsatt samarbeid for å skape en enda bedre kommune.
Les mer og se bilder

26.09.2022 23.44

Den politiske høsten er i gang

Den politiske høsten er i gang

Kommunestyret under et møte i Holmestrand bibliotek i 2020 - Klikk for stort bildeKommunestyret under et møte i Holmestrand bibliotek i 2020 Holmestrand kommune Det er de lokale sakene som påvirker hverdagen din mest. Nå starter den politiske høsten opp for fullt, og du kan lese sakene kommunens folkevalgte skal behandle, og høre diskusjonen under selve behandlingen.

Kommunestyret er kommunens øverste organ

I kommunestyret blir det tatt beslutninger i lokale saker som barnehager, barnevern, plan- og arealspørsmål, grunnskole, helse- og omsorgstjenester, kulturtiltak og renovasjon. Kommunestyret vedtar budsjetter, langtidsplaner og andre saker av prinsipiell betydning for utviklingen av kommunen og tjenestene. Kommunestyret består av 35 representanter og avgjør saker som gjelder hovedtrekkene i styringen av kommunen.

Første ordinære møtet i kommunestyret etter sommerferien er onsdag 28. september.
Her kan du lese sakene som skal behandles av kommunestyret i september 
Her kan du følge møtet direkte på kommuneTV

Hvem møtes når?

I kommunens politiske møteplan kan du se når de ulike utvalgene, rådene og kommunestyret møtes i tiden fremover, samt lese sakene som skal behandles. De neste møtene finner du i kalenderen vår nederst på kommunens nettside.
Politisk møteplan

Følg med på møtene fra din egen stue

Utvalgsmøtene og kommunestyret sendes direkte på kommuneTV, som du finner på kommunens nettside. Du kan også se møtene på opptak i etterkant. 
Se møtene direkte og i opptak på kommuneTV

Kontakt en politiker

Kommunestyret 2019-2023 
Ordfører, varaordfører og gruppeledere 
Råd og utvalg

Til toppen