Aktuelt

Det er fortsatt tørt ute

Brannmannn slukker bål ute - Klikk for stort bildeBålslukking i Sande Vestfold Interkommunale Brannvesen Vær aktsom ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. I Holmestrand kommune er det vedtatt lokal forskrift som forbyr all åpen brenning året rundt, med hjemmel i forurensningsloven. Men du kan grille, bruke bålpanne eller kose deg ved kaffebål om det garantert ikke fører til brann. 

Dette er grill- og bålreglene:

 • Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.
 • Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.
 • Det er likevel tillatt å gjøre opp ild når det er åpenbart at brann ikke kan oppstå, eller når kommunen har gitt tillatelse.

Hva er «å gjøre opp ild»?

Kan eksempelvis være opptenning av bål, bruk av bålpanner, engangsgriller, kullgriller, gassgriller, stormkjøkken og andre kokeapparater med brennstoff.

Hva betyr «åpenbart ikke kan medføre brann»?

I noen tilfeller kan være forsvarlig å gjøre opp ild, eksempelvis på en molo, en strand, en parkeringsplass, på snødekt fjell osv. der underlaget ikke tar fyr, vegetasjonen ikke er tett opptil og så lite vind at faren for brann og spredning er lav.

Oppsummert: 

Du kan grille eller brenne kaffebål i strandkanten om det garantert ikke fører til brann. Vind og avstand til brennbart må være med i din vurdering
Det er forbudt å brenne/grille på bart fjell, fordi svabergene skaller av. Dermed ødelegger du den mer enn 9000 år gamle overflaten, polert fram under siste istid.  
Tenner du bål, har du alt ansvar, - også for å slokke bålet fullstendig før du forlater det.
Brannvesenet gir ingen tillatelser, det er du selv som må vurdere faren og ta ansvaret.
Fra 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark.

All bruk av ild kan bli forbudt

Når brannfaren er spesielt stor eller det foreligger andre ekstraordinære forhold, kan all bruk av ild forbys alle steder utendørs i kommunen. Om et slik forbud innføres vil det bli kommunisert i media, våre nettsider og sidene til Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS.

Lokal forskrift for Holmestrand

Fra 15. april 2021 har Holmestrand lokal forskrift som forbyr all åpen brenning av avfall. Hjemlet i forurensningsloven. Formålet er å forhindre forurensning og helseproblemer som følge av åpen brenning og brenning av avfall. Kommunen eller politiet er myndighet.
Eventuell søknad om brenning skal sendes kommunen.

Unntak fra forbudet i lokal forskrift om åpen brenning:

 1. Åpen brenning på grillinnretninger, brenning av rent trevirke i utepeiser, og «kaffebål» brukt i tradisjonelt friluftsliv. Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.
 2. Bål, bålpanner og grillinnretninger til rekreasjon i utmark fra 16. september til 14. april, når dette ikke medfører fare for brann. Det forutsettes at brenningen ikke gir varige skader på naturen, slik som på bart fjell og svaberg.
 3. Faste bålplasser og grillsteder som er godkjente av kommunen.
 4. Brenning av sankthansbål 23. juni eller tilstøtende helg.
 5. Landbruksnæringen
  Brenning av kvist fra jordekanter og frukthager der dette er en del av landbruksdriften. Det forutsettes at dette skjer i samme område som ryddingen blir foretatt. Slik brenning skal meldes på forhånd til brannvesenets alarmsentral, Sør-Øst 110 IKS (tlf. 333 14 110).

Lokal forskrift for Holmestrand på Lovdata

110-sentralen tar også imot registrering fra publikum:

Registrering av lovlige bål/brenning, kan gjøres direkte til 110-sentralen av ansvarlig melder/påtenner. Les mer om å ta direkte kontakte med 110.

Det kan også være forskrifter som regulerer bruk av ild i verneområdene i Holmestrand.
Sjekk www.lovdata.no før du gjør opp ild her:

 • Askilsåsen naturreservat
 • Bekkeskjæret biotopvernområde
 • Bogen naturreservat
 • Breimyr naturreservat
 • Gunnestadeika naturminne
 • Hillestadåsen naturreservat
 • Høymyr naturreservat
 • Kattholmane naturreservat

Nyttige lenker

Brannloven §5
Forskrift om brannforebygging §3

Til toppen