Din forening kan søke om tilskudd for mangfold- og inkluderingstiltak

Din forening kan søke om tilskudd for mangfold- og inkluderingstiltak

Det er åpnet for ny søknadsrunde i tilskuddsordningen til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. Søk innen 16. februar klokken 13.

Illustrasjon av tre mennesker i aktivitet, en av dem i rollestol. - Klikk for stort bildeFrivillige lag og organisasjoner kan søke om tilskudd innen 16. februar Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter tilskuddsordningen som skal legge til rette for økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter i 2023 og 2024. 

Hvem kan søke?

Det er frivillige lag og organisasjoner og kommunale fritidsklubber eller ungdomshus som kan søke tilskudd. Idrett og fysisk aktivitet kan være både organisert idrett og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, som for eksempel friluftsliv.

Tiltakene skal rette seg mot målgruppene for ordningen:

  • Barn og ungdom fra 6-19 år i familier med vedvarende lavinntekt.
  • Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6 til 19 år, og jenter fra 6 til 19 år generelt i sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særskilte barrierer.
  • Personer med funksjonsnedsetting. Denne målgruppen er ikke aldersavgrenset.
  • Nåværende og framtidige unge ledere og trenere, opp til 26 år, som er jenter/kvinner, personer med funksjonsnedsetting eller personer med minoritetsbakgrunn.

Søknadsfrist: 16. februar, klokken 13

Søknadsskjema og mer informasjon om ordningen finner du på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider.

Les mer om og søk tilskudd til mangfold- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Til toppen