Koronasituasjonen

29.11.2021 17.51

Aktuelt

Egenberedskap: vær forberedt

Torunn Østmann, beredskapskooridnator i Holmestrand kommune med informasjon om egenberedskap - Klikk for stort bildeTorunn Østmann, beredskapskooridnator i Holmestrand kommune Holmestrand kommune - Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig, sier Torunn Østmann, beredskapskoordinator i Holmestrand kommune.
Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv i minst tre døgn.

I uke 44 markerer vi egenberedskapsuka i Holmestrand kommune. Tirsdag 2. november vil vi ha en beredskapsstand på våre bibliotek, og her kan innbyggere se typiske ting det er lurt av deg å ha hjemme i tilfelle en krise.

Møt oss 2. november:

  • På Sande bibliotek kl. 9 – 11
  • På Holmestrand bibliotek kl. 14–16
  • På Hof bibliotek kl. 17–19

Hva er egenberedskap?

I en krise er det mange som trenger hjelp. Dersom en stor andel av innbyggerne i en kommune er i stand til å ta vare på seg selv, kan offentlige ressurser settes inn der behovet er størst. Derfor er det viktig at alle i samfunnet bidrar.

Vi er alle avhengige av blant annet mat, vann, strøm, tilgang på helsetjenester og legemidler, samt muligheten for å kunne kommunisere med omverdenen (via nett). Når en krise av ulike årsaker oppstår, kan det være at akkurat tilgangen på det mest nødvendige i hverdagen uteblir.

Alle bør derfor være kjent med hva man kan gjøre for å klare seg selv i noen dager. Tenk derfor over hvordan en eventuell krise vil kunne påvirke deg og din familie, og vurdere hvilke tiltak som bør gjøres. Egenberedskap betyr å være forberedt hvis uforutsette hendelser skulle inntreffe.

Folk lager mat på primus ute - Klikk for stort bildeGrunnleggende behov må dekkes i en krise Pia Bråthen/DSB Slik kan du forberede deg

Det kan være mange årsaker til at kritiske hendelser eller kriser kan oppstå. Uvær, naturhendelser, sabotasje, tekniske problemer, terror eller krigshandlinger kan bety at vi alle vil stå foran en rekke utfordringer. Det er derfor viktig å sørge for å ha det mest nødvendige tilgjengelig i minst tre dager.

Grunnleggende behov må dekkes ved en krise, og de viktigste er:

  • vann
  • mat
  • varme
  • legemidler
  • hygiene og sanitær
  • informasjon ved en krise

Hovedfokuset er at du kan ta vare på deg selv og familien, men tenk også gjennom hvilke andre du kjenner som kan trenge en utstrakt hånd. Kan du bidra med noe for å hjelpe?

Les mer om egenberedskap

Alt om egenberedskap 

Til toppen