Eiendomsskatt i 2023

Skattesatsen for 2023 er 3 promille, som innebærer en økning fra 2022 da satsen var 2 promille. Bunnfradraget er redusert fra 950 000 til 750 000 kr, og noen verdigrunnlag endres. Dette betyr at flere eiendommer som tidligere ikke hadde, nå vil få eiendomsskatt, og at eiendomsskatten øker.

Hus på stabler av mynter - Klikk for stort bildeEiendomsskatten øker og bunnfradraget synker Shutterstock

For boliger der skatteetaten beregnet ny boligverdi fra 2020 til 2021 vil også grunnlaget endres. Nye eiendommer og eiendommer med tinglyste endringer er taksert i februar, og får nytt grunnlag.

For tidligere takserte eiendommer er taksten uendret.

Melding om takst og skatt sendes ut

I slutten av februar ble det sendt ut melding om takst og skatt («skatteseddel») til hjemmelshavere/festere/borettslag der det er beregnet eiendomsskatt. Åpner du meldingen i Digipost lønner det seg å gjøre det på stasjonær PC, da vi erfarer mobilappen kan være ustabil.

Eiendomsskattelister til offentlig ettersyn

Oversikt over takst og skatt på alle kommunens skattepliktige eiendommer er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens nettside. Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendoms-skattetakstene, (eventuelt bunnfradrag for bolig- og fritidseiendommer), skattesats, og utregnede eiendomsskattebeløp.
Se eiendomsskattelister - offentlig ettersyn 

Klage på eiendomsskatten

Mener du taksten eller utskrevet eiendomsskatt er feil? Du kan klage på fastsatt eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagefristen er 12. april.

Klageskjema fylles ut på kommunens nettside. Her finner du også mer informasjon om hva du kan klage på, og ikke.

Eiendomsskatten betales sammen med eiendomsgebyret

Kommunalt eiendomsgebyr sendes ut månedlig med forfall den 20. hver måned. Du kan velge å motta kvartalsvis faktura for kommunalt eiendomsgebyr, ved å logge deg inn på «Min side» og endre fakturahyppighet fra 12 til 4. Eiendomsskattegrunnlag fremkommer også på faktura. 

Om eiendomsskatt