Koronasituasjonen

18.10.2021 15.01

Aktuelt

Eikerenfondet

Hender som holder et tre - Klikk for stort bildeSøk midler fra Eikerenfondet Eikeren vannverk IKS Eikeren Vannverk IKS (EVIKS) har opprettet et fond for å gjennomføre miljøoptimaliserende tiltak i Eikerenvassdraget. Det kan søkes om midler til gode prosjekter i løpet av oktober måned.

EVIKS Eikeren Vannverk IKS avsetter hvert år midler til miljøoptimaliserende tiltak. Midlene administreres gjennom Eikerenfondet.

Fondet er opprettet for å bidra til en bærekraftig og lokal styring av Eikerenvassdraget for å sikre alle brukerinteressene i vassdraget. 

Her finner du mer informasjon om fondet, og kontaktinformasjon om du har spørsmål.

Søknadsfrist 1. november

Frist for søknad om prosjektmidler er satt til 1. november.

Søknadsskjema for Eikerenfondet

Til toppen