Aktuelt

Endring av forskrift om camping, bobiler og båtliv

Havna i Holmestrand - Klikk for stort bildeHavna i Holmestrand Holmestrand kommune Kommunestyret hadde onsdag 6. mai møte hvor vedtaket til forskrift om forbud mot fortøyning ved kommunal kaianlegg, stenging av campingplass, gjestehavner, bobilcamping og bruk av oppstillingsplasser for bobil skulle opp til vurdering om endring eller opphør. Det ble ikke vedtatt et fullstendig opphør av forskriften, men noen endringer trer i kraft fra fredag 8. mai 2020.

Drift og smittevern

Campingnæringen fikk i forkant av møtet melde inn sine tanker rundt eventuell åpning og drift framover, og hva de vil ha fokus på for å forsøke å forhindre smitte av korona på plassene. I tillegg kom Fylkesmannen i Vestfold og Telemark med en smittevernveileder for campingplasser og gjestehavner i fylket denne uken, samtidig som NHO Reiseliv kom med en bransjenorm for campingplasser. Disse overlapper hverandre på enkelte områder, men Fylkesmannen har publisert sin veileder etter ønske fra kommunene.

Se Fylkesmannens veileder og NHO Reiselivs veileder her

Glad for endringen

Arve Vannebo - Klikk for stort bildeArve Vannebo Dagsavisen Fremtiden; Katrine Strøm Arve Vannebo, Næringssjefen i Holmestrand er glad for endringene av forskriften og at campingnæringene nå kan starte opp igjen. Han har tidligere uttrykt hvor viktig disse er for kommunen, aktiviteten og handelen i Holmestrand.

- Vi setter pris på innspillene fra camping-næringen, og endringene i forskriften som politikerne nå har vedtatt. Det betyr at sommeren endelig kan starte for alle de som har campingvogn i kommunen vår. Med seks campingplasser fra Eikern via Holm til Sand er det nå mange som kan glede seg til å komme i gang. Samtidig opplever vi at driverne tar situasjonen på alvor, og sørger for god informasjon og hygienetiltak på plassene, sier Vannebo.

Dette gjelder fra 8. mai

De nye endringene som ble vedtatt trer altså i kraft fra 8. mai, og her kan du se hva som nå gjelder for forskriften:

§ 1. Formål

Forskriften gjelder tiltak i Holmestrand kommune for å forebygge og hindre smittespredning av Covid-19. Tiltakene iverksettes for å hindre ansamlinger av personer av smittevernhensyn.

Forbudene skal begrense risikoen for at personer som ikke har fast opphold i kommunen bidrar til smittespredning eller blir en belastning for de kommunale helse- og omsorgstjeneste, Tønsbergregionen og Drammen legevakt, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg og Drammen sykehus, Drammen.

§ 2 Kai, brygger og gjestehavner 

For fritidsbåter og lignende fartøy som ikke er yrkesfartøy er det forbudt å fortøye ved kommunale kaier og brygger, inkludert gjestehavner mellom kl. 22.00 og kl. 08.00. 

Forbudet gjelder ikke fritidsbåter og fartøy som har fast leieavtale om kai‐ eller båtplass. 

For gjestehavnene gjelder i tillegg følgende: 

  • Ingen båter utenpå hverandre 
  • Min. 2,5 meter avstand mellom båtene 

Fellesanlegg kan åpnes, dersom eier kan drifte de innenfor de til enhver gjeldende smittevernregler og bransjenorm.

De enkelte plasser utformer lokale regler for gjestenes atferd under oppholdet basert på generelle sentrale forskrifter, men tilpasset og innskjerpet for den enkelte plass . 

§ 3 Campingplasser

Campingplasser åpnes for campingenheter der det foreligger sesongleie og campingenheten har eget  sanitæranlegg. Det er ikke tillatt med åpning av døgnplasser på campingplasser.  

Vanlige hytter som tilhører campingplassen og som har sanitæranlegg med avløp kan holdes åpne  etter tilsvarende regler. 

Campingplassen sanitæranlegg og andre fellesanlegg kan åpnes, dersom eier kan drifte de innenfor de til enhver tid gjeldene smittevernregler og bransjenorm.

De enkelte plasser utformer lokale regler for gjestenes atferd under oppholdet basert på generelle sentrale forskrifter, men tilpasset og innskjerpet for den enkelte plass.  

§ 4 Bobilcamping

Bobilcamping og oppstillingsplasser for bobiler holdes åpen der enheten har eget sanitæranlegg.  

Bobilplassens sanitæranlegg og andre fellesanlegg kan åpnes, dersom eier kan drifte de innenfor de til enhver tid gjeldene smittevernregler og bransjenorm.

De enkelte plasser utformer lokale regler for gjestenes atferd under oppholdet basert på generelle  sentrale forskrifter, men tilpasset og innskjerpet for den enkelte plass . 

§ 5. Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriftens bestemmelser straffes bot eller fengsel, jf. smittevernloven § 8-1.

§ 6. Ikrafttreden og gyldighet

Forskriften med endringer trer i kraft 8. mai 2020.

Kommunestyret gir fullmakt til kommunedirektør og kommuneoverlege til å foreta endringer i denne forskrift, dersom smittevernhensyn tilsier det.