Aktuelt

Endring i fastlegenes arbeidsform

Klikk for stort bildeHelse 2020 Shutterstock Grunnet mye arbeid med koronasmitte vil det den nærmeste tiden bli endringer i fastlegekontorenes arbeidsform.

Pasienter som sogner til Tønsberg legevakt (gamle Hof og Holmestrand) som henvender seg med luftveissymptomer vil i de fleste tilfeller bli henvist videre av sin fastlege til egen luftveispoliklinikk ved Tønsberg legevakt.

Pasienter som sogner til Drammen legevakt (gamle Sande) med luftveisymptomer, eller som kan være smittet av koronavirus kan henvende seg direkte til Drammenlegevakt på telefon  32 26 56 04.

Legekontorene må prioritere

Flere legekontor har allerede redusert bemanning grunnet personell i karantene og/eller sykdom.

Legekontorene må derfor prioritere grundig hvilke pasienter som får til tilbud om undersøkelse og behandling. Mindre alvorlige tilstander vil måtte påregne å vente før helsetilbud gis.

Vi må være forberedt på at enkelte kontorer kan bli stengt, og at tilbud da vil bli gitt ved andre legekontorer.

Pasienter oppfordres til å benytte e-konsultasjoner. Dette er e-konsultasjon

Fastlegene vil informere på telefonsvarer og ved oppslag.

Spørsmål om Koronavirus?

Ikke ring 116117 for spørsmål og råd knyttet til koronavirus eller smitte. Pågangen på nødtelefonene er stor, og Helsedirektoratet oppfordrer publikum om å finne informasjon på Helsenorge.no, eller ringe nasjonal informasjonstelefon på 815 55 015.