Et stramt kommunebudsjett

Kommunedirektøren presenterer et stramt budsjett for de kommende årene.

Lars Joakim Tveit sitter smilende ved pulten sin på kontoret sitt - Klikk for stort bildeLars Joakim Tveit på kontoret sitt på rådhuset Holmestrand kommune

Vanskelig

Kommunedirektør Lars Tveit sier at det har vært et vanskelig budsjett å sette sammen, da behovene er så store og økende, mens de økonomiske rammene reelt sett stadig reduseres.

Kommunen har økende behov i befolkningen, som medfører et økende utgiftsnivå, spesielt innenfor pleie- og omsorgstjenestene. Samtidig er det flere og flere familier, så vel som enslige, som sliter med å få endene til å møtes.  Det foreslås derfor, til tross for den pressede kommuneøkonomien, å øke bunnfradraget på eiendomsskatten fra 750 000 kroner til 1 million kroner. Det er også lagt opp til en reduksjon i promillesatsen utover i planperioden. 

Satsninger          

Det er funnet plass for flere nødvendige prosjekter i budsjettet. Blant annet både barnehage og idrettshall på Gullhaug, og tilrettelagte omsorgsboliger. Kommunedirektøren ser med stor bekymring på kommunens gjeldssituasjon, samtidig som driftsutgiftene øker. - Vi nærmer oss en smertegrense for hva vår økonomi kan tåle, og det må tas tøffe beslutninger, både i dette budsjettet og budsjettene i de nærmeste årene, sier Tveit.

Nettversjonen av handlingsprogrammet

Handlingsprogrammet som et samlet dokument (pdf) (PDF, 5 MB)

Hva skjer nå?

  • Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram ble publisert onsdag 1. november. 
  • Presentasjon av hovedlinjene i budsjett/handlingsplan med de viktigste føringene i budsjettet presenteres for politikere onsdag 8. november
  • Formannskapet skal behandle handlingsprogrammet 23. november. Da skal formannskapet vedta sin innstilling til kommunestyret.
  • Handlingsprogram beskriver hva kommunen skal gjøre i 2024-2027 og omfatter alle kommunens virksomheter.
  • Handlingsprogrammet skal gi en realistisk oversikt over inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver innenfor drift og investering.
  • Det første året i handlingsprogrammet er samtidig kommunens årsbudsjett for 2024.
  • Etter behandling i formannskapet blir handlingsprogrammet vedtatt endelig av kommunestyret 13. desember.