Aktuelt

Etablerer nytt koronasenter i sentrum

I september kan Holmestrand kommune ønske velkommen til Koronasenteret! - Klikk for stort bildeI september kan Holmestrand kommune ønske velkommen til Koronasenteret! Holmestrand kommune Nå samles alt koronaarbeidet på ett sted, og i september åpner Holmestrand kommune Koronasenteret i Holmestrand by! Her vil koronavaksinering og koronatesting samlokaliseres under trygge forhold i Politiets gamle lokaler i Langgaten. Samtidig frigjøres hallene på Gjøklep som tidligere har vært brukt.

- Jeg er glad for at massevaksinasjonen nå avsluttes, og at vi dermed kan frigjøre også den siste hallen helt og holdent, slik at den nå står fullstendig til skolens og fritidsaktivitetenes disposisjon igjen, sier Elin Gran Weggesrud, ordfører i Holmestrand.

Massevaksinering avsluttes

Holmestrand kommune er ferdige med massevaksineringen i hallen på Gjøklep 3. september.  Etter dette går vaksineringen inn i en ny fase, som muliggjør etableringen av vaksinering i andre lokaler.

Sentral samlokaliseringen av testing og vaksinering i nytt koronasenter vil gjøre det enklere for både innbyggere og ansatte. Vaksineringen starter opp allerede fra 7. september. Koronatesting starter opp på Koronasenteret i oktober.

Kommunalsjefen og Ordføreren inspiserer lokalene som skal brukes til testing - Klikk for stort bildeKommunalsjefen og Ordføreren inspiserer lokalene som skal brukes til testing Holmestrand kommune Innbyggere får ett sted å forholde seg til

Koronatesting innendørs vil bli mye mer komfortabelt for innbyggerne, spesielt på kalde dager.

- Jeg er glad for at vi nå kan tilby innbyggerne våre enda bedre tjenester, og samtidig gi de ansatte gode og forutsigbare arbeidsforhold i pandemiarbeidet, sier Frode Hestnes, kommunalsjef for Helse og Velferd i Holmestrand kommune.

Politistasjonen ligger sentralt i Holmestrand by, med bedre mulighet for å ankomme med buss, tog, gange eller sykle enn lokalene som frem til nå har ligget på Gjøklep.

Romslige sentrale lokaler

Lokalene tidligere brukt av Politiet er romslige, og dekker alle behov og krav knyttet til smittevern.
Frode Hestnes er takknemlig for at utleiere har vært fleksible for å imøtekomme kommunens behov for nye lokaler fra september etter endt massevaksinering.

Vaksineringen vil foregå i en del av lokalet, og testingen i en annen. Vi vil gå fra bil-testing til gå-testing på Koronasenteret, og for de som kommer med bil vil det bli skiltet til parkering.

Til toppen