Koronasituasjonen

Vi har egne lokale regler. Utover de følges nasjonale regler og anbefalinger.

Kronologisk oversikt Temaside: korona Vaksine Test deg Nowy koronawirus

12.05.2021 14.13

Aktuelt

Flere på veiene – økt risiko for uhell

Vårslepp i trafikken - Klikk for stort bildeVårslepp i trafikken Vestfold og Telemark Fylkeskommune Våren er her. Snøen og isen smelter og blir borte, og bilene og bussene får etter hvert selskap av stadig flere myke trafikanter: motorsyklister, syklister, gående, skatende, rullende og joggende mennesker. Og med flere på veiene, øker risikoen for større og mindre uhell i trafikken.

Virksomhetsleder Britt Svendsen - Klikk for stort bildeVirksomhetsleder Britt Svendsen Holmestrand kommune

Kommunene i fylket og fylkeskommunen har utviklet en vårkampanje for å redusere farene for at det skal skje uhell og ulykker i vårtrafikken. Kampanjen skal gjøre trafikantene mer oppmerksomme på farene – og tipse dem om at det er smart å kommunisere med hverandre for å sikre godt samspill og samarbeid i trafikken.

Fylkeskommunene og kommunen har ansvar for trafikksikkerheten på sine veier. Det er mange kilometer med vei, og det er på disse veiene det er flest ulykker. Det er viktig at vi samarbeider om trafikksikkerheten i fylket.

- Vi må redusere antall ulykker og utrygghetsfølelsen, spesielt hos myke trafikanter,  sier virksomhetsleder for eiendom og samferdsel i Holmestrand kommune, Britt Svendsen.

- For å få ned antall ulykker og alvorlighetsgraden i ulykkene, er det viktig at alle aktører deltar aktivt.

Ny trafikksikkerhetsplan

Det har vært laget trafikksikkerhetsplaner tidligere for «gamle» Holmestrand og Sande kommune.

- Nå er vi i gang med å bygge opp en helt ny trafikksikkerhetsplan gjeldende for perioden 2022-2025, forteller Svendsen.
Planen vil ble vedtatt i 2021.

Vi har en trafikksikkerhetsplan for å bedre sikkerheten for både myke trafikanter og bilister. Kommunens trafikksikkerhetsplan samordner alle forslag til trafikksikkerhetstiltak uansett hvem som har ansvaret for det.

Les mer om trafikksikkerhet i Holmestrand kommune

Sørg for blikkontakt

– Det aller viktigste er å sørge for at du har blikkontakt med de myke trafikantene. Så se opp og søk blikkontakt, det blir tryggere - og hyggeligere, sier Henriette Auensen, rådgiver i Vestfold og Telemark fylkeskommune og en av dem som står bak kampanjen for å fremme økt trafikksikkerhet i Vestfold og Telemark.

Et av de viktigste samfunnsoppdragene til fylkeskommunen er trafikksikkerhet og visjonen om null drepte og skadde i trafikken. 

Våryre kuer skal vekke oppmerksomhet

Vårkampanjen setter bedre trafikksikkerhet på agendaen gjennom fargeglade bilder av våryre kuer i ulike roller i trafikken. For på mange måter kan vi mennesker om våren kanskje sammenlignes med nettopp lykkelige, vårglade kuer som har blitt sluppet ut på beitet for første gang etter en lang vinter? Problemet er bare at i motsetning til kuene på beitet, så har vi mennesker et trafikkbilde som krever vår fulle oppmerksomhet.

Til toppen