Følg siste møterunde før jul på kommuneTV

Følg siste møterunde før jul på kommuneTV

Det er de lokale sakene som påvirker hverdagen din mest. Nå starter siste møterunde før jul for råd og politiske  hovedutvalg, og her kan du lese sakene som skal behandles. Møter i hovedutvalg, formannskap og kommunestyret sendes direkte på kommuneTV.

Eldrerådet

Her kan du lese sakskartet
21. november 2022
Kl. 10-12
Møterom 1. etasje - Rådhuset

Ungdomsrådet

Her kan du lese sakskartet
21. november 2022
Kl. 17-21
Møterom 1. etasje - Rådhuset

Møte i Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Her kan du lese sakskartet
21. november 2022
Kl. 17-20
Multisalen - Holmestrand bibliotek

Hovedutvalg for kultur, oppvekst og frivillighet

Her kan du lese sakskartet
Her kan du følge møtet på nett
22. november 2022
Kl. 16-20
Multisalen - Holmestrand bibliotek

Hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø

Her kan du lese sakskartet
Her kan du følge møtet på nett
23. november 2022
Kl. 18-21
Multisalen - Holmestrand bibliotek

Hovedutvalg for helse, omsorg og velferd

Her kan du lese sakskart
Her kan du følge møtet på nett
23. november 2022
Kl. 18-21
Limbazi - Sande administrasjonsbygg

Administrasjonsutvalg

Her kan du lese sakskartet
Her kan du følge møtet på nett
24. november 2022
Kl. 9-10
Multisalen - Holmestrand bibliotek

Formannskap

Her kan du lese sakskartet
Her kan du følge møtet på nett
24. november 2022
Kl. 10.30-16
Multisalen - Holmestrand bibliotek

Valgstyre

Her kan du lese sakskartet
Møtet streames ikke, men er åpent for publikum.
Møtet settes etter formannskapsmøtet er avsluttet.
24. november 2022
Kl. 16-17
Multisal - Holmestrand bibliotek

Kommunestyret er kommunens øverste organ

I kommunestyret blir det tatt beslutninger i lokale saker som barnehager, barnevern, plan- og arealspørsmål, grunnskole, helse- og omsorgstjenester, kulturtiltak og renovasjon. Kommunestyret vedtar budsjetter, langtidsplaner og andre saker av prinsipiell betydning for utviklingen av kommunen og tjenestene. Kommunestyret består av 35 representanter og avgjør saker som gjelder hovedtrekkene i styringen av kommunen.

Siste møtet i kommunestyret før jul er onsdag 14. desember. Her skal handlingsprogram og budsjett behandles.
Her kan du følge møtet direkte på kommuneTV.
Sakspapirene blir tilgjengelige i forkant av møtet.

Hvem møtes når?

I kommunens politiske møteplan kan du se når de ulike utvalgene, rådene og kommunestyret møtes, samt lese sakene som har vært behandlet, og skal behandles. Politisk møteplan

Følg med på møtene fra din egen stue

Utvalgsmøtene, formannskap og kommunestyret sendes direkte på kommuneTV, som du finner på kommunens nettside. Du kan også se møtene på opptak i etterkant. 
Se møtene direkte og i opptak på kommuneTV

Kontakt en politiker

Kommunestyret 2019-2023 
Ordfører, varaordfører og gruppeledere 
Råd og utvalg

Til toppen