Koronasituasjonen

Ledelsen gjennomfører egne beredskapsmøter mandag, onsdag og fredag hvor det aktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Kronologisk oversikt Temaside: korona Vaksine Test deg Nowy koronawirus

24.02.2021 13.36

Aktuelt

Forbud mot båtfortøyning og bobilparkering samt stenging av bobilcamping, campingplasser og gjestehavner

For å beskytte innbyggere og hindre spredning av smitte - Klikk for stort bildeFor å beskytte innbyggere og hindre spredning av smitte Shutterstock Som et smitteverntiltak er det forbudt å fortøye ved kommunale kaianlegg og bruke oppstillingsplasser for bobil. Campingplasser, gjestehavner og bobilcamping er stengt. Dette for å hindre spredning av smitte til kommunens innbyggere.

Hans Erik Utne - Klikk for stort bildeHans Erik Utne Holmestrand kommune  - Kommunen har sett verdien av at folk kommer seg ut i frisk luft og holder seg i form, men dette hensynet kan ivaretas på andre måter, sier kommunedirektør Hans Erik Utne.

Gjelder fra 3. april til 8. mai

Forbudet gjaldt fra fredag 3. april 2020 kl. 18.00, og er nedfelt i en nylig vedtatt forskrift som gjelder frem til den vedtas avviklet. Endring legges frem til behandling av kommunestyret 6. Mai, og planen er at forskriften varer frem til 8. mai.

Smittevernloven gir kommunen både rett og plikt til å iverksette tiltak som er nødvendige for å hindre spredning av smitte til innbyggerne.

Disse tiltakene ble iverksatt i Holmestrand kommune for hindre større ansamling av personer. Tiltakene skal også bevare kapasiteten i egen helse- og omsorgstjeneste i tillegg til å bidra til å redusere presset mot spesialisthelsetjenesten. Dette er vurderinger som er gjort i samråd med kommuneoverlegen.

Dette er forbudene og stengingen

Forbud mot fortøyning ved kommunale kaier og brygger

For fritidsbåter og lignende fartøy som ikke er yrkesfartøy er det forbudt å fortøye ved kommunale kaier og brygger, inkludert gjestehavner. Forbudet gjelder ikke fritidsbåter og fartøy som har fast leieavtale om kai- eller båtplass.

Stenging av campingplasser

Alle campingplasser i kommunen pålegges å holde stengt all virksomhet inkludert utleie av hytter, leiligheter, campingvogner mm. til personer til bruk for fritidsopphold.

Pålegget om stenging gjelder ikke utleie av hytter, leiligheter, campingvogner eller lignende med eget bad/wc/kjøkken til personer som har dette som sitt faste oppholdssted, midlertidig bolig eller pendlerbolig i forbindelse yrkes- og arbeidsutøvelse.

Eiere av campingvogner ol. kan ivareta nødvendig vedlikehold og tilsyn ved dagsbesøk uten overnatting mellom kl. 08.00 og 17.00.

Forbud mot bruk av bobilcamping og oppstillingsplasser for bobil

All bruk av bobilcamping og oppstillingsplasser for bobil er forbudt.

Se Forskriften:

Til toppen