Aktuelt

Forlenget konstituering av kommunalsjef for helse og velferd

Mona Pettersen vil være konstituert som kommunalsjef for helse og velferd frem til 01.09.2020.

Anne Marit Bakka er fraværende grunnet sykdom, og er allerede i gang med behandling i forbindelse med en kreftdiagnose.

Vi ønsker Anne Marit Bakka god bedring.

Les konstituert kommunalsjef