Koronasituasjonen

29.11.2021 17.51

Aktuelt

Forslag til budsjett

Presentasjon av handlingsprogram og budsjett 2022 - Klikk for stort bildeAlle med link og internett kan se på presentasjonen av budsjettet Shutterstock/Holmestrand kommune Mandag 1. november presenterte kommunedirektøren og kommunalsjefene kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2022-2025 og budsjett 2022.

Hans Erik Utne, kommunedirektør i Holmestrand kommune - Klikk for stort bildeKommunedirektør Hans Erik Utne legger frem forslag til handlingsprogram og budsjett Holmestrand kommune Både innbyggere, politikere, ansatte, presse og andre interesserte kunne følge presentasjonen, som ble sendt med Teams live event. 

Her kan du se budsjettet

Via Framsikt kan du lese deg opp på forslaget til budsjett og handlingsprogram

Se forslaget på Framsikt

Presentasjon av budsjett

Her kan du se kommunedirektør Hans Erik Utne, og assisterende kommunedirektør/kommunalsjef for strategi og samfunnsutvikling Janne Visnes Melgaard, kommunalsjef for oppvekst Inga Marie Faleide, kommunalsjef for helse og velferd Frode Hestnes fortelle om området helse og velferd og kommunalsjef for teknisk Annette Finnerud legge frem hovedlinjene i forslaget.

Slik behandles handlingsprogram og budsjett

  • 1. november: Åpen presentasjon av forslag til handlingsprogram og budsjett. Forslaget legges ut på nettet (via Framsikt*)
  • 4. november: Forslag til handlingsprogram og budsjett presenteres for formannskapet
  • Perioden 4. november - 3. desember: Mulighet for politikere til å legge inn spørsmål til budsjettet via Framsikt*
  • 25. november: Politisk behandling av handlingsplan og budsjett i formannskapet
  • Formannskapets innstilling legges ut på offentlig høring
  • 15. desember: Politisk behandling av handlingsplan og budsjett i kommunestyret – endelig vedtak

Framsikt* et digitalt verktøy for analyse, planlegging, budsjettering, rapportering og virksomhetsstyring.

Se nåværende handlingsplan og budsjett

Se tidligere handlingsplaner og budsjetter

Til toppen