Koronasituasjonen

Ledelsen gjennomfører egne beredskapsmøter mandag, onsdag og fredag hvor det aktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Kronologisk oversikt Temaside: korona Vaksine Test deg Nowy koronawirus

24.02.2021 13.36

Aktuelt

Fortsatt kontroll, men ber innbyggere være forsiktige

Hans Erik Utne, kommunedirektør i Holmestrand kommune - Klikk for stort bildeHans Erik Utne, kommunedirektør i Holmestrand kommune Holmestrand kommune - Nå er det viktig at innbyggere er forsiktige, og unngår å reise over kommunegrensen, sier kommunedirektør Hans Erik Utne, etter at svært strenge tiltak innføres i 10 østlandskommuner på grunn av engelsk virusmutasjon av korona

- Her har hver enkelt innbygger et individuelt ansvar.

Kommunedirektøren minner alle innbyggere om at selv om den britiske virusmutasjonen ikke er påvist i Holmestrand kommune, må en være forberedt på at det kan skje.

Svært strenge tiltak i 10 østlandskommuner

For å stanse utbruddet av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo kommune, bestemte regjeringen at det fra lørdag 23. januar kl. 12 skulle innføres svært strenge tiltak i totalt ti østlandskommuner.

«Det er foreløpig usikkert i hvor stor grad mutasjonen har spredt seg til andre kommuner, og situasjonen er uoversiktlig» står det på regjeringens nettsider

Den engelske virusmutasjonen er langt mer smittsom enn variantene som har dominert i Norge så langt. Folkehelseinstituttet vurderer at faren for spredningen av mutasjonen er stor.

Statforvalteren i Vestfold og Telemark har nå en prosess hvor det sees på å eventuelt endre tiltaksnivåene i kommuner i vårt fylke, som følge av situasjonen i Follo.

Fortsatt kontroll i Holmestrand kommune

Kommunedirektøren har lørdag 23. januar vurdert situasjonen i samråd med kommuneoverlegen. Det er ikke kjente tilfeller påvist av engelsk virusmutasjon i Holmestrand kommune. Smittesituasjonen i Holmestrand kommune tilsier at vi fortsatt er på nivå 2 (kontroll med klynger) og ikke ber om å bli vurdert på tiltaksnivå 4 (utbredt spredning).

De fem nivåene er:

  1. Kontroll
  2. Kontroll med klynger
  3. Økende spredning
  4. Utbredt spredning
  5. Ukontrollert spredning.

- Dersom Drammen kommune og Horten kommune blir en del av statlig samordning på nivå 4, ber Holmestrand kommune om at FHI vurderer om vår kommune bør inngå på nivå 4 i den hensikt å forebygge smitte, sier kommunedirektøren.

Beredskapsledelsen i Holmestrand kommune vurderer situasjonen forløpende, og vil raskt tre sammen i beredskapsmøte dersom situasjonen endrer seg.

Neste planlagte beredskapsmøte er mandag 25. januar kl. 12.

Dette er en pressemelding sendt lørdag 23. januar kl 16.45.

Til toppen