Aktuelt

Fugleinfluensa påvist i kommunen

Svane - Klikk for stort bildeDet var fugleinfluensa som tok livet av svanefamilien på Dulpen Pexels Mattilsynet har i fredag ettermiddag bekreftet funn av fugleinfluensa i Holmestrand kommune. Det er svært lite risiko for smitteoverførsel til mennesker, men vi anbefaler et par føre var-tiltak.

Det var tidligere i juni at flere fugler, blant annet svanefamilien på Dulpen døde. Resultatet av prøvene er nå klare – årsaken er fugleinfluensa.

Lav smitterisiko for mennesker

Det er få kjente tilfeller av smitte fra fugl til mennesker med dette viruset, og smitterisiko til mennesker vurderes som svært lav.

Vi anbefaler

Selv om det er lav risiko for smitte til mennesker anbefaler vi - som et føre var-tiltak:

  • Unngå å mate fugler
  • Hold generelt avstand til fugler, spesielt ved havneområdet Dulpen.
  • Anbefalingen gjelder alle fugler

Om fugleinfluensa

Fugleinfluensa (aviær influensa) forårsakes av influensavirus A og er en smittsom virussykdom hos fugler, men kan også smitte til andre dyrearter. Ulike varianter av fugleinfluensavirus fører til sykdom av forskjellig alvorlighetsgrad. Det er vanlig å gruppere sykdommen i en alvorlig form (høypatogen fugleinfluensa, HPAI) og en mindre alvorlig form (lavpatogen fugleinfluensa, LPAI). Hos fjørfe kan den alvorlige formen føre til en dødelighet nær 100 prosent. Noen typer høypatogen fugleinfluensavirus kan i svært sjeldne tilfeller smitte fra fugl til mennesker.
Fra Mattilsynets side

Les mer om fugleinfluensa på Mattilsynets sider

Ser du død fugl?

Kontakt Mattilsynet.

Hva skjer videre

Holmestrand kommune har tett dialog med både Mattilsynet og Folkehelseinstituttet.

Mattilsynet gjør videre analyser og har dialog med kommunen rundt de funnene som gjøres. Dette følges opp videre til uken.

Til toppen