Koronasituasjonen

Vi har egne lokale regler. Utover de følges nasjonale regler og anbefalinger.

Kronologisk oversikt Temaside: korona Vaksine Test deg Nowy koronawirus

12.05.2021 14.13

Aktuelt

Gi innspill til ny trafikksikkerhetsplan

Barn på sykkel - Klikk for stort bildeVi har en trafikksikkerhetsplan for å bedre sikkerheten for både myke trafikanter og bilister. Shutterstock Vet du om trafikkfarlige veistrekninger i Holmestrand kommune som det bør gjøres noe med? Uoversiktlige veikryss, manglende gang og sykkelvei eller annet? Vi er i ferd med å bygge opp ny trafikksikkerhetsplan, og nå ønsker vi dine innspill til tiltak.

Fylkeskommunene og kommuneVirksomhetsleder Britt Svendsen - Klikk for stort bildeVirksomhetsleder Britt Svendsen Holmestrand kommune n har ansvar for trafikksikkerheten på sine veier. Det er mange kilometer med vei, og det er på disse veiene det er flest ulykker.

Vi har en trafikksikkerhetsplan for å bedre sikkerheten for både myke trafikanter og bilister. Kommunens trafikksikkerhetsplan samordner alle forslag til trafikksikkerhetstiltak uansett hvem som har ansvaret for det.

- Nå er vi i gang med å bygge opp en helt ny trafikksikkerhetsplan gjeldende for perioden 2022-2025, sier Britt Svendsen, virksomhetsleder for eiendom og samferdsel i Holmestrand.

Hun oppfordrer innbyggere til å bidra til trafikksikkerhetsarbeidet ved å komme med innspill til tiltak.

Alle kan komme med innspill, og vi ønsker særskilt innspill fra skoler, barnehager, lag- og velforeninger, FAU’er og råd.

- For å få ned antall ulykker og alvorlighetsgraden i ulykkene, er det viktig at alle aktører deltar aktivt, sier Svendsen.

Hvordan gi innspill?

I skjemaet kan du forklare spesifikt hvor det fysiske tiltaket foreslås å være. Forklar hvem som er hovedmålgruppe for tiltaket, altså hvem det i størst grad vil berøre. Vi ber deg også gi en begrunnelse på hvorfor det er behov for tiltaket. Vi ber deg logge deg inn via MinID, sllik at vi kan gi deg en tilbakemelding på ditt innspill.

Frist for å gi innspill er senest 15. mai.

Gi dine innspill til ny trafikksikkerhetsplan

Hva skjer med forslagene?

  • Alle forslagene som kommer inn settes opp på en liste
  • Trafikksikkerhetsutvalget prioriterer rekkefølge på tiltakene
  • Tiltakene sendes ut på høring
  • Til slutt skal planen vedtas av kommunestyret

Planen samordner alle trafikksikkerhetstiltak

Kommunens trafikksikkerhetsplan samordner alle forslag til trafikksikkerhetstiltak uansett hvem som har ansvaret for det. Den revideres hvert fjerde år.

Det finnes trafikksikkerhetsplaner tidligere for «gamle» Holmestrand og Sande kommuner.

Les mer om trafikksikkerhet i Holmestrand kommune

Les Flere på veiene – økt risiko for uhell

Til toppen