Koronasituasjonen

Kriseledelsen gjennomfører egne beredskapsmøter mandager, onsdager og fredager hvor det aktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Her får du kronologisk oversikt Temaside om korona Nowy koronawirus

02.12.2020 14.13

Aktuelt

Graving i Holmestrand sentrum

Informasjon om veiarbeid - Klikk for stort bildeInformasjon om veiarbeid Pixabay  Hvor, når og hvorfor skal det graves i Holmestrand sentrum?

Holmestrand kommune skal sanere og skifte ut eksisterende VA-anlegg (vann og avløp) i Langgaten, Tordenskjoldsgate og Bakgaten, som tilsvarer ca.400 meter komplette hovedgrøfter. I Langgaten fra og med Dr.Graarudsplass til avkjørselen Bakgaten og videre opp Bakgaten til Tordenskjoldsgate. I tillegg skal VA-anlegget i Tordenskjoldsgate skiftes ut, fra Tordenskjoldsgate 8 og opp til Jernbanegaten.

Ny anleggsoppstart

Tiltaket var planlagt å gjennomføres i perioden 23 mars til 18 juni – den planlagte anleggsoppstarten er nå utsatt med hensyn til andre aktører.

Ny anleggsoppstart er satt til 24.08.2020 med ferdigstillelse uke 48.

Langgaten stengt for trafikk i en periode

Langgaten vil bli stengt for trafikk i perioden 07.09.-16.10. fra Dr.Graarudsplass til Bakgaten, som er hovedtyngden av anleggsutførelsen. Utførelsen og stengningen av Langgaten vil gjøres på kortes mulig tid. I perioden vil det bli kjørt 2 skift 5 dager i uken, og mulig natt /helge arbeid ved krysning av Dr.Graarudsplass. Sidegatene ut fra Langgaten vil bli utført når anleggsarbeidene i Langgaten er ferdig og åpnet.

Enveiskjøring i Jernbanegaten og Havnegaten

I perioden Langgaten er stengt, vil det bli enveiskjøring i Jernbanegaten sørover og Havnegaten nordover, som det er i dag. Det kan bli skiltet «stengt for gjennomkjøring i sentrum» i utkanten av sentrum. Tordenskjoldsgate og bakgaten vil ved behov bli helt eller delvis stengt innenfor anleggsperioden.

Det foreligger en trafikkavviklingsplan som også er godkjent av SVV. Anleggsarbeidene vil medføre begrenset fremkommelighet i sentrum og for den enkelte eiendom.

Det vil bli informert i avis og på kommunens hjemmesider, i tillegg vil den enkelte eiendom informeres nærmere anleggsoppstart.

Vedr. buss-forholdene vil det komme nærmere opplysninger.

Til toppen