Hjelp oss med å kartlegge villfyllinger

Hjelp oss med å kartlegge villfyllinger

Espen Kristoffer Jensen i Holmestrand kommune viser Kaia Ross Lind fra Vesar hvordan en lett kan melde inn funn av villfylling via vårt digitale skjema - Klikk for stort bildeEspen Kristoffer Jenssen i Holmestrand kommune viser Kaia Ross Lind fra Vesar hvordan en lett kan melde inn funn av villfylling via vårt digitale skjema Holmestrand kommune Vi er opptatt av å ha god kunnskap om miljøtilstanden og forsøpling i kommunen. Kommunen mottar til tider enkelthenvendelser om ulovlige avfallsplasser også kalt «villfyllinger». Vi ønsker derfor å få mer kunnskap om omfanget av dette i kommunen.

Espen Kristoffer Jensen, klima- og miljørådgiver i Holmestrand kommune - Klikk for stort bildeEspen Kristoffer Jenssen, klima- og miljørådgiver i Holmestrand kommune- Derfor inviterer vi nå de som har lyst, enten man bor i kommunen eller er på besøk, til å bidra med å melde inn villfyllinger som man ser, sier Espen Kristoffer Jenssen, klima- og miljørådgiver i Holmestrand kommune.

-  I første omgang ønsker vi å kartlegge omfanget i vår kommune, og eventuelle tiltak kommer vi tilbake til i høst.

Du kan melde inn observert villfylling via skjema nederst på siden!

 

Eksempel på villfylling - Klikk for stort bildeEksempel på villfyllingHva er en villfylling?

En villfylling er ansamling av dumpet avfall/«søppel» utenfor en godkjent avfallsplass,  f.eks. i naturen, ved en idrettsbane, langs en elvekant eller langs en veg.

Avfallet kan være av varierende størrelse og alder, men typisk kan være dumpet avfall med ansamlinger av f.eks. møbler, klær, husholdningsavfall, byggevarer, bildekk eller plastprodukter.

Villfyllinger er ulovlig

Det er viktig at vi unngår villfyllinger og kaster avfallet vårt i godkjente avfallsløsninger. Dumping av avfall utenfor godkjente avfallsplasser er ulovlig og avfallet kan være skadelige både for mennesker, dyr og miljøet. Les mer om dette i forurensningsloven

Kaia Ross Lind, kommunikasjonssjef i Vesar - Klikk for stort bildeKaia Ross Lind, kommunikasjonssjef i VesarLever avfallet til gjenvinningsstasjonen

- Det er flott at kommunen nå setter i gang kartlegging av villfyllinger slik at vi sammen får et bedre kunnskapsgrunnlag knyttet til avfall som ender opp i naturen, sier Kaia Ross Lind, kommunikasjonssjef i Vesar.

- Ofte kan mye av det som kastes leveres gratis på gjenvinningsstasjonen, sier hun.

I Holmestrand kommune har vi to gjenvinningsstasjoner, på Lersbrygga og på Nordre foss, men også VESAR sine øvrige gjenvinningsstasjoner i Vestfold kan benyttes uavhengig av kommunegrenser. På gjenvinningsstasjonene kan du levere det meste gratis, du betaler kun for restavfallet.

Eksempler på hva du kan levere gratis på gjenvinningsstasjonen

Hvitevarer og elektriske artikler, gjenstander av metall, farlig avfall, hageavfall, Tekstiler, papir, papp og plastemballasje, bildekk, trevirke, hagemøbler i plast, plastbøtter og – kanner.

Hvis du ønsker mer informasjon om levering av avfall på VESAR sine gjenvinningsstasjoner, finner du dette her under fanen «Slik leverer du avfall på våre gjenvinningsstasjoner».

Jeg har sett en villfylling

  • Fyll inn adresse/gårds- og bruksnummer for observasjonen
  • Skriv en kort beskrivelse av funnet og last opp 2-3 bilder.
  • Du kan være anonym om du ønsker det.
  • Vi kontakter ingen som har sendt inn informasjon direkte i etterkant, men er veldig takknemlig for at du hjelper oss med å avdekke villfyllinger i Holmestrand kommune.
  • Innspill kan meldes inn hele sommeren, frem til 31. august.

JA, jeg har observert en villfylling

Om Vesar

Vesar (Vestfold Avfall og Ressurs AS) eies av kommunene Holmestrand, Horten, Færder, Larvik, Sandefjord og Tønsberg. Selskapets hovedoppgave er tjenester knyttet til husholdningsrenovasjon på vegne av eierkommunene. Vesar håndterer avfallsinnsamlingen på vegne av Horten, Holmestrand, Færder og Tønsberg. Selskapet har også ansvaret for avfallsbehandlingen etter at avfallet er samlet inn. Vesar drifter seks gjenvinningsstasjoner og over 20 ubemannede miljøstasjoner. Vesar har et kunnskaps- og opplevelsessenter for barn og unge ved Den Magiske Fabrikken utenfor Tønsberg, med opplæring iblant annet kildesortering, gjenvinning, fornybar energi og bærekraftig matproduksjon. Les mer om VESAR 

Til toppen