Koronasituasjonen

Kriseledelsen gjennomfører egne beredskapsmøter mandager, onsdager og fredager hvor det aktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Her får du kronologisk oversikt Temaside om korona Nowy koronawirus

30.11.2020 14.07

Aktuelt

Hold avstand og hold ut: seks forsterkede koronaråd

Kommuneoverlege Ole Johan Bakke - Klikk for stort bildeKommuneoverlege Ole Johan Bakke Holmestrand kommune Vi har gjennom de siste ukene observert et økende smittetrykk i Norge. For å snu den negative utviklingen har myndighetene nylig besluttet innstrammende tiltak. Holmestrand kommune har også forsterkede råd til innbyggere i Holmestrand kommune.

- Befolkningen oppfordres til å begrense antall sosiale kontakter per uke, sier kommuneoverlege i Holmestrand kommune, Ole Johan Bakke. Han ber deg og holde oversikt over hvem du har vært i fysisk kontakt med, slik at smittesporingsarbeidet ved en eventuell smitte blir effektivt.

Det er to av seks forsterkede råd som gis. (Det sjette rådet ble gitt 9. november)

Seks forsterkede koronaråd

Grunnet stort smittetrykk i kommuner svært nær oss, vil Holmestrand kommune gi følgende forsterkede råd til befolkningen:

 1. Det oppfordres til økt bruk av hjemmekontor så langt det er forenlig med forsvarlig drift
 2. Befolkningen oppfordres til å begrense antall sosiale kontakter per uke
 3. Hold oversikt over hvem du har vært i kontakt med
 4. Bruk munnbind på ved reiser med kollektivreiser til Viken og Oslo, dersom det ikke er mulig å overholde 1 meters avstand.
 5. Sikre at du har munnbind tilgjengelig for bruk
 6. Hvis du, eller en i samme husstand, utvikler klassiske symptomer på covid-19, ber vi alle i husstanden om å holde seg i en karantene inntil den som er syk har blitt testet og testsvaret foreligger. Klassiske symptomer innebærer nyoppstått hoste, feber, tungpust eller tap av smak- og luktesans.
  I praksis vil dette i de fleste tilfeller gjelde voksne, da barn ofte ikke har klassiske symptomer. Barn vil oftest håndteres ved at de holdes hjemme ved forkjølelsessymptomer, uten at foreldrene karantenesettes før barnet evt. tester positivt etter å ha sett an i 48 timer.

Nye nasjonale føringer

For å ta vare på liv og helse og unngå at Norge havner i samme situasjon som mange europeiske land, innførte regjeringen nye målrettede tiltak for en tidsbegrenset periode fra 28. oktober.

 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.
 • Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
 • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.
 • Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Regjeringen foreslår å styrke kommunene når det gjelder kontroll med etterlevelsen av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.

Helsedirektoratets sider om korona

Rådene gjelder ut i desember

De nasjonale rådene er forlenget i minst tre uker fra 25. november (til minst 16. desember). Kommuneoverlegenes råd er forlenget tre uker til 21. desember. Vi oppfordrer også alle som skulle oppleve akutte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19 om å la seg teste for koronavirus.

Les mer om hvor man kan bli testet

Kommunens samleside om koronasituasjonen

Til toppen