Holmestrand rangert som nest best kommune i fylket på åpenhet

Holmestrand rangert som nest best kommune i fylket på åpenhet

Hvert år gransker Kommunal rapport og Pressens offentlighetsutvalg grad av åpenhet i landets 356 kommuner. Resultatet i årets Åpenhetsbarometeret rangerer Holmestrand kommune som nest best i fylket, og nummer 16 i landet.

- Dette er gledelige nyheter, sier Elin Gran Weggesrud, ordfører i Holmestrand kommune.

- Åpenhet har medvirkning for demokrati, kontroll og tillit. Allmenheten skal kunne se hvordan kommunen drives og hvordan beslutninger tas.

Åpenhet og innsyn handler om å legge til rette for at mediene og allmennheten kan få innsikt i kommunens dokumenter, og er kanskje et av de viktigste fokusområdene for demokratisk kontroll og god forvaltningsskikk.

Åpenhet er et kontinuerlig arbeid

HOLMESTRANDSGENSEREN: på ordfører Elin Gran Weggesrud - Klikk for stort bildeOrdfører Elin Gran Weggesrud Holmestrand kommune

- Gode arkiver og innsynsordninger er viktig for rettssikkerheten til innbyggerne våre, sier Weggesrud.

Ordføreren kan fortelle at et av kommunens viktigste tiltak til mer åpenhet har vært gjennom fulltekstpublisering.

- Åpenhet er et kontinuerlig arbeid, og vi skal fortsette det gode arbeidet i kommunen.

Kommunen har åpnet opp for direkte innsyn på nett

Tidligere måtte du søke om innsyn i hvert enkelt dokument. I 2021 valgte kommunen å gå over til fulltekstpublisering, noe som innebærer at du få direkte tilgang til kommunens offentlige dokumenter på postlistene uten å be om innsyn. Det er offentlighetslova som regulerer evt. gradering av dokumenter som ikke er tilgjengelig. Her har kommunen lagt til rette for å enkelt kunne søke om innsyn.

Les mer om innsynsretten og søk i våre saksdokumenter

Om Åpenhetsbarometeret:

Undersøkelsen består av 16 måleparametere og måler dette:

 • Responstid på krav om innsyn i revisors årsberetning for 2021.
 • Søkefunksjoner på kommunens postliste.
 • Om kommunen legger ut klikkbare fulltekstdokumenter på postlisten.
 • Har nettsiden kontaktinformasjon til politikerne?
 • Har kommunen byggesaksarkivet på nett?
 • Gir kommunen informasjon om innsynsretten etter offentlighetsloven?
 • Journalføres organinterne dokumenter i kommunens postliste?
 • Hurtigheten på publisering av politiske saksdokumenter og vedtak.
 • Journalføres SMS?
 • Har kommunen en forhåndsbestemt, maksimal levetid for postlistene på nett?
 • Hvor langt tilbake går postlistene på nettsiden?
 • Er postlister for kommunale foretak (KF) publisert på nett? 

Hele rapporten fra undersøkelsen finner du her

Underlagstall og resultater 2022

Sandefjord kommune kom på en imponerende  tredjeplass på landsbasis, og er en soleklar vinner på fylkesnivå.

Til toppen