Hvordan hjelpe bier og andre pollinatorer?

I mai markerer vi den internasjonale biedagen. Biedagen er etablert av FN for å sette fokus på at vi må ta vare på og redde de summende biene og andre pollinerende insekter.

Bier flyr over blomstene - Klikk for stort bildeVerdens biedag er 20. mai hvert år Pexels

Hvorfor er bier og andre pollinatorer viktig?

Pollinerende insekter, spiller en viktig rolle i økosystemene og for matproduksjonen vår. Nesten en tredje del av maten vi spiser er direkte eller indirekte avhengig av pollineringen som bier gjør. Humler og bier regnes som våre viktigste pollinatorer. Verdiene av biene og andre insekters bestøvning av avlingene i Norge blir vurdert til å utgjøre opp mot over 1 milliard kroner årlig.

Med bakgrunn i dette, vedtok FNs generalforsamling i 2017 at 20. mai skulle bli Verdensdagen for bier. Hvorfor denne dagen? Mai ble valgt fordi pollinatorene da er mest aktive.

Se film om de ukjente heltene: 

Bier og andre pollenbærere i Norge

I Norge er det per i dag registrert 210 bie- og humlearter (35 arter), og med unntak av fire arter er alle rødlistevurdert.

Andre insekter som har betydning som pollinatorer er bl.a. dagsommerfugler og tussmørkesvermere, blomsterbukker og -biller, gullbasser, børste - og glansbiller,  blomsterfluer og noen andre vepsearter. Totalt er det vurdert cirka 1133 arter av pollinerende insekter i Norge.

Kritisk for bier og andre pollinerende insekter

Bier og andre pollinerende insekter verden over er stadig mer truet, advarer FN. Dette er svært alvorlig.

I Norge er omtrent en firedel av pollinerende insekter ført opp på den norske rødlista fordi de er i fare for å bli utryddet. Dette er hovedsakelig forårsaket av utbygging og annen menneskelig arealendring, samt Intensivering av landbruket, gjengroing av kulturlandskapet, fremmede arter og klimaendringer.

Hva gjør Norge for å ta vare på polinatorer?

I  2018 ble det utarbeidet en Nasjonal Pollinatorstrategi. Strategiens hovedmål er å sikre levedyktige bestander av villbier og andre pollinerende insekter for å opprettholde pollinering i matproduksjon og naturlige økosystemer.

For at hovedmålet kan oppnås ble det i 2021 utarbeidet en nasjonal tiltaksplan. Tiltakene i denne planen er strukturert etter de tre hovedinnsatsområdene i strategien - økt kunnskap, gode leveområder og formidling.

Hvordan jobber vi med pollinatorer i Holmestrand kommune?

Kommunal plan

Kommunestyret vedtok 28.09.2022 Plan for pollinerende insekter i Holmestrand kommune.  Se planen og saksfremlegget her: 

Plan for pollinerende insekter i Holmestrand kommune (PDF, 3 MB)

Saksfremlegg med vedtak til Plan for pollinerende insekter (PDF, 737 kB)

Tilskudd til kommunen

I april 2023 fikk kommunen innvilget tilskudd fra Statsforvalteren til informasjonstiltak og utplassering av insekthoteller i forbindelse med fysiske tiltak for å bedre leveområder for ville pollinerende insekter i Holmestrand kommune.  Se brevet om innvilget tilskudd her. 

Hvordan du kan hjelpe bier og andre pollinatorer?

Her er en liste over hvordan du kan hjelpe:

  • Du kan åpne et biehotell i hagen. Bygg eller kjøp en biekasse hvor biene kan bo.
  • Du kan sette ut vann til biene.
  • Du kan plante ulike planter i hagen, som blomstrer på ulike tidspunkt i løpet av året. Her finner du en oversikt over pollinatorvennlige planter.
  • Du kan lage et «rotehjørne» i hagen med noen råtne stokker og slikt, hvor du lar det gro vilt.
  • Du kan handle fra bærekraftige produsenter.
  • Du kan øke bevisstheten ved å dele denne informasjonen med venner, kjente og ditt lokalsamfunn.

Mer informasjon om FNs biedagen finner du her

Pollinatorer gir verden mat

Se film "Pollinatorer gir verden mat", utarbeidet av NIBIO på engelsk med norsk tekst.