Aktuelt

Informasjon til arbeidsgivere og næringsliv

Klikk for stort bildeHjelp til næringslivet Shutterstock Også i Holmestrand er det bedrifter som får ekstra store utfordringer i forbindelse med koronaviruset. Kommunen skal forsøke å hjelpe der vi kan. NAV Holmestrand har opprettet et eget team som svarer på spørsmål arbeidsgivere kan ha på telefon. Næringsforening og næringssjef er også tilgjengelige.

Veiledningssenteret stengt for besøk

For å hindre smitte og sikre at de ansatte i NAV Holmestrand er i stand til å ivareta sine oppgaver, må alle benytte andre kommunikasjonskanaler enn personlig oppmøte - med samtaler og møter via telefon eller video.

NAV Holmestrand har stengt Talenthuset. Veiledningssenteret på NAV Holmestrand er nå stengt for fysisk besøk. NAV Holmestrand er her for alle innbyggere i Holmestrand kommune. Det er viktig å stå sammen og finne gode løsninger i en presset tid. Om det er behov for personlig møte vil dette avtales individuelt.

Kontaktinformasjon for arbeidsgivere

Er du arbeidsgiver og har behov for å kontakte NAV Holmestrand i forbindelse med permittering eller annet, så kan du ringe Arbeidsgivertelefonen på telefon 55 55 33 36. Her besvares spørsmål om rekruttering, sykefraværsoppfølging, refusjoner, permittering og omstilling m.m. 

NAV i Holmestrand kommune har opprettet et team med folk som står klare for å hjelpe arbeidsgivere med spørsmål.

Ta kontakt med de når dere ikke finner svar på Nav sine nettsider.

Nav Holmestrand sitt markedsteam

Siri Daae Solberg, 452 06 984, siri.daae.solberg@nav.no

Helle Løitegaard Heum , 413 43 619, helle.loitegard.heum@nav.no

Mona Grav Sandviken, 997 03 612mona.sandviken@nav.no

Næringsforening og næringssjef tilgjengelige

Holmestrand næringsforening og næringssjefen er tilgjengelige på telefon og e-post, og svarer på henvendelser fortløpende.

Holmestrand næringsforening ved Line Mobråthen Rygh kan kontaktes på e-post: Line@holmestrandnf.no eller mobil 406 04160

Holmestrand kommune ved Arve Vannebo kan kontaktes på e-post: arve.magne.vannebo@holmestrand.kommune.no eller på mobil 918 03 492.

Statlige tiltak for næringslivet

Her en oversikt over de tiltakene som Stortinget har vedtatt for å lette situasjonen for næringslivet. Noen av tiltakene krever to behandlinger i Stortinget, og det vil bli lagt lenker til departementenes hjemmesider så snart alt det formelle er på plass.

Mandag 16. mars vedtok Stortinget en lang rekke tiltak som skal bidra til å hjelpe bedrifter og arbeidstakere som utfordringer på grunn av koronaviruset. Det kan komme flere tiltak framover, og vi skal oppdatere denne oversikten når/hvis det skjer.

 • Permitterte skal få full lønn (inntil 6G) i 20 dager. Staten tar regningen dag 3–20.
 • De som har inntekt opp mot 3G, skal få inntil 80 prosent av full lønn etter permitteringsperioden.
 • De som har inntekt over 3G og opp til 6G, skal få 62,4 prosent.
 • Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75G.
 • Lav momssats reduseres til 8 prosent.
 • Aktivitetskrav i sosiale ytelser stilles i bero inntil videre.
 • Perioden for arbeidsavklaringspenger forlenges
 • Lærlinger som mister plassen sin, vil få en inntektssikring på nivå med det de hadde som lærlinger.
 • De som er hjemme med barn og har nådd grensen for omsorgspenger, vil få en dobling av perioden med omsorgsperioden (20 dager totalt per forelder).
 • Selvstendig næringsdrivende vil få kompensert opp mot 80 prosent av snittinntekten de siste tre år (opp mot 6G). Kompensasjonen dekkes fra og med dag 17.
 • Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger og omsorgspenger reduseres til 3 dager.
 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere vil få sykepenger fra dag 3 og omsorgspenger fra dag 4 av fraværet.

Utsatt innbetaling av merverdiavgift (forfaller 15. april)
Utsatt innbetaling av andre termin for forskuddsskatt (forfaller 15. april).

Endring i skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.

Endring av skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formueskatt. Det vil gi likviditetshjelp til eiere av slike bedrifter allerede i 2020 gjennom redusert innbetaling av forskuddstrekk.