Koronasituasjonen

29.11.2021 17.51

Aktuelt

Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner

Kvinne i orange solnedgang - Klikk for stort bildeVold kan ramme kvinner uansett etnisk opprinnelse, sosial bakgrunn eller status. Pexels Hele 1 av 3 kvinner og jenter blir utsatt for fysisk eller seksuell vold minst én gang i løpet av livet. 25. november er den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner.

  • Vold mot kvinner og jenter er et av de mest systematiske og utbredte menneskerettighetsbruddene i verden. 
  • Vold mot kvinner er aldri en privatsak, men et samfunnsproblem som rammer millioner av kvinner og bremser utviklingen av alle samfunn.
  • Vold kan ramme kvinner uansett etnisk opprinnelse, sosial bakgrunn eller status. Mange ofre tør ikke rapportere hva de har blitt utsatt for på grunn av skam, stigma og straffefrihet. Vold mot kvinner finner sted i alle samfunn og kulturer. 

Statue av Backersøstrene - Klikk for stort bildeBackersøstrene blir lyssatt med orange lys for å markere temaet Holmestrand kommune Frihet fra vold

Kvinneorganisasjoner verden over aksjonerer med å «farge verden oransje» fra 25. november i 16 dager fram til menneskerettighetsdagen 10. desember. Oransje er fargen som brukes på bygninger som FN-bygningen, Eiffeltårnet, pyramidene i Egypt og Slottsfjelltårnet for å fokusere på dette temaet.

Gjennom 100 år har Soroptimist International drevet prosjekter for å bedre forholdene og skape vekst for spesielt kvinner og jenter.

Holmestrand Soroptimistklubb ønsker å synliggjøre temaet, og i samarbeid med Holmestrand kommune er Backersøstre-statuene ved Holmestrand bibliotek lyssatt med oransje lys i perioden 25. november til 10. desember.

Soroptimisme handler om å gjøre det beste for kvinner og jenter. Holmestrand Soroptimistklubb jobber for bedre livsvilkår og muligheter på områder som utdanning, levekår, vold mot kvinner, helse og matvaresikkerhet og bærekraft.

Vold er et folkehelseproblem

Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet og utgjør et omfattende samfunns- og folkehelseproblem. Det er også en av de største barrierene for å nå målet om likestilling.

Både kvinner og menn utsettes for vold i nære relasjoner, men kvinner er i større grad enn menn utsatt for alvorlig og gjentatt vold. Volden skaper utrygghet, kan gi helseutfordringer og tap av velferd, og begrenser den enkeltes livsutfoldelse og mulighet for aktiv samfunnsdeltakelse.

Vold i nære relasjoner er ikke bare fysisk vold, men også psykiske, seksuelle og økonomiske overgrep mot en person voldsutøveren har en nær relasjon til. Når det er følelsesmessige bånd mellom voldsutsatt og voldsutøver kan det være vanskelig å bryte ut av et voldelig forhold. I mange tilfeller holdes volden skjult gjennom frykt, skam, isolasjon, manipulering og fornektelse. Den voldsutsatte vil ofte forsøke å skjule sin situasjon.

Redusert forekomst av vold vil ha betydelige positive følger for folkehelsen, for likestillingen og for samfunnsøkonomien. Frihet fra vold i nære relasjoner er en forutsetning for en bærekraftig utvikling.

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene - Klikk for stort bildeMål 5: Likestilling mellom kjønnene FN FN har et eget bærekraftsmål som handler om likestilling mellom kjønnene, bærekraftsmål nr. 5. Målet omhandler diskriminering og vold mot jenter og kvinner og viser seg på mange måter: Jenter som blir giftet bort og får barn mens de enda selv er barn, jenter som nektes skolegang, kvinner som ikke får bestemme over sin egen kropp og kvinner som ikke får være med å bestemme hvordan samfunnet skal styres. Derfor er det fortsatt viktig å fortsette å jobbe for likestillingen mellom menn og kvinner. Les mer om bærekraftsmål 5

Regjeringens handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner (2021-2024) skal bidra til Norges implementering av Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Mangel på likestilling sees på, både som årsak til og konsekvens av, vold mot kvinner.
Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Les mer på FN sine sider

Her kan du få hjelp

Til toppen