Inviterer til innkjøpsseminar

Holmestrand kommune ønsker å invitere næringslivet til et møte om hva som kreves for å nå frem i anbudskonkurranser med spesielt fokus på nye miljøkrav og endringer i anskaffelsesforskriften.

Kommuner og andre offentlige virksomheter kjøper inn for milliarder hvert år. Kommunen er underlagt lov og forskrift om offentlige anskaffelser og det skal alltid være konkurranse om avtaler og leveranser.

Det er viktig å ha et godt samarbeid mellom kommune og lokalt næringsliv og Holmestrand kommune inviterer derfor til et møte med godt faglig innhold.

Dato: Onsdag 6. mars
Tid: Klokka 08.30-11
Sted: Holmestrand bibliotek, Dr. Graarudsplass 2, 3080 Holmestrand

Program

  • Velkommen, ordfører Alf Johan Svele
  • Prosjektstyring - porteføljestyring, kommunalsjef Janne Visnes Melgaard
  • Rammeavtaler - nye prosjekter 2024, kommunalsjef Anitra Fossum
  • Bærekraftstrategi, klimarådgiver Espen Kristoffer Jensen
  • Nye miljøkrav. Endringer i anskaffelses forskriften/lov, Inger Roll-Matthiesen fra Berngaard advokater

Påmelding