Aktuelt

Kemneren i Drammen har skatteoppkreverfunksjonen for Holmestrand

Bilde av årstallet 2020 på en vei - Klikk for stort bildeNytt i 2020 Shutterstock  Fra nyttår overtok Kemneren i Drammen skatteoppkreverfunksjonen for Holmestrand. 

Kemneren i Drammen vil ha ansvar for skatteregnskapet, innkreving av skatter og avgifter overfor personlige skattytere og selskaper, samt arbeidsgiverkontrollen overfor arbeidsgiverne og innkreving av kommunale avgifter i Drammen og Holmestrand kommune.

Kemneren i Drammen

Åpningstid: Mandag - fredag 09.00 - 15.00

Til toppen