Aktuelt

Kommunen klatrer kraftig på kommunebarometeret etter sammenslåingen

Kommunedirektør Hans Erik Utne og ordfører Elin Gran Weggesrud er fornøyd med å klatre på kommunebarometeret - Klikk for stort bildeKommunedirektør Hans Erik Utne og ordfører Elin Gran Weggesrud er fornøyd med å klatre på kommunebarometeret Holmestrand kommune Etter sammenslåingen av Hof, Sande og Holmestrand kommuner har Holmestrand tatt solide byks i Kommunebarometeret, melder Kommunal rapport denne uken.

Det er i sitt kommuneportrett 5. mai Holmestrand kommune trekkes frem som en av kommunene i landet som klatrer mest på kommunebarometeret.

Stolt over ansatte

- Vi besluttet i 2016 å slå sammen kommunene. Det er gledelig at arbeidet med å bygge den nye kommunen er kommet så langt at vi nå ser synlige resultater, sier Hans Erik Utne, kommunedirektør i Holmestrand kommune.

- Som øverste administrative leder er jeg stolt av det over 2000 ansatte utretter hver dag for våre innbyggere.

Etter kommunesammenslåingen med Hof og Sande i 2020 har Holmestrand hatt en positiv utvikling i Kommunebarometeret. Særlig har den nye kommunen gjort det godt i viktige sektorer som grunnskole, pleie og omsorg og barnevern. I tillegg kan den nye kommunen vise til solide tall i økonomisektoren. Med prognoser om en befolkningsvekst på 15 prosent de kommende 20 årene kan dermed Holmestrand se optimistisk på framtiden.
Kommunal Rapport i Kommuneportrettet 5. mai.

Rådhuset i Holmestrand by - Klikk for stort bildeRådhuset i Holmestrand by Holmestrand kommune Sterkere sammen

- Jeg synes det er godt å se at målretta og hardt arbeid gir synlige og gode resultater. Jeg må få takke hele laget vårt, både administrasjon og alle ansatte, samt et engasjert kommunestyre. Alle har vært viktige for at vi skal klare jobben og få slike gode resultater, sier Elin Gran Weggesrud, ordfører i Holmestrand kommune.

- Det er også svært interessant å se at vi scorer langt bedre sammen enn vi gjorde hver for oss. Dette barometeret viser med all tydelighet at vi er sterkere sammen enn hver for oss.

Solid klatring i pleie og omsorg

Om pleie og omsorg skriver Kommunal rapport: Det siste året har Holmestrand klatret fra 168. plass til 38. plass i denne sektoren. Årsaken til den markante klatringen til den sammenslåtte kommunen er en solid forbedring av andelen brukertilpassede enerom på sykehjem med bad og WC, antall timer i uka med hjemmesykepleie har gått betydelig opp, og beboerne på sykehjem har fått mer tid med fysioterapeut.

Kraftig forbedring på skole

«For tre år siden var Vestfold og Telemark- kommunen blant de svakeste kommunene i landet i denne sektoren. For to år siden klatret Holmestrand opp til 168. plass, og fjor landet kommunen på 93. plass. Dette er en kraftig forbedring, og mye av bakgrunnen for dette finner vi i at flere lærere på barneskolen har kompetanse til å undervise i kjernefagene, andelen lærere som oppfyller kravene til undervisning på ungdomsskolen har økt, trivselen blant elevene i 10. klasse har økt, det samme har den fysiske aktiviteten blant elevene i 5-7. trinn.» skriver Kommunal rapport i kommuneportrettet.

Barnevern på topp 40 i landet

I denne sektoren har Holmestrand klatret fra 125. plass i 2020 til 38. plass i fjor. Andelen barn i barnevernet korrigert for behovet har minket, andelen barn under omsorg med omsorgsplan har økt de siste fire år, og det samme har andelen barn under omsorg som har tiltaksplan de siste fire år, melder Kommunal rapport i sin artikkel.

- Vi skal ikke slå oss på brystet og si oss tilfredse, for vi skal hele tiden søke å videreutvikle oss og å bli enda bedre. Men vi kan med fordel stoppe opp litt og klappe oss litt på skuldra over denne målingen. Det er viktig å feire noen seire underveis, avslutter Elin Gran Weggesrud.

Kommunebarometeret 2022 med foreløpige KOSTRA-tall publiseres uten rangering fra 9. mai.

Hva er kommunebarometeret

Kommunebarometeret er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år. Her rangeres kommunene etter 151 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorer.

Til toppen