Aktuelt

Kommuneoverlegen oppfordrer til bruk av munnbind for pendlere

Kommuneoverlege Ole Johan Bakke - Klikk for stort bildeKommuneoverlege Ole Johan Bakke Holmestrand kommune Kommuneledelsen og kommuneoverlegen oppfordrer til bruk av munnbind for pendlere fra Holmestrand inn mot Viken/Oslo ved bruk av kollektivtransport.

Begrenser smitterisiko

- Det er nå anbefalt munnbind ved bruk av kollektivtrafikk i Oslo. Dette behovet stopper ikke ved kommune- eller fylkesgrenser, sier kommuneoverlege Ole Johan Bakke.

- Spesielt ved bruk av tog med mange passasjerer vil munnbind kunne være et godt tiltak for å begrense smitterisiko blant passasjerene.

Munnbind kan anbefales som en del av tiltakene for å redusere risiko for smittespredning i situasjoner med høyt smittepress. Munnbind kan ikke erstatte andre tiltak som avstand.

Å holde minst én meter avstand til andre er fremdeles viktigst, da avstand beskytter bedre mot smittespredning enn munnbind.

Engangsmunnbind og tøymunnbind kan brukes

Både engangsmunnbind og tøymunnbind kan brukes. Munnbind bør være av typen medisinske munnbind, eller tøymunnbind som tilfredsstiller kravene til Standard Norge for munnbind i det offentlige rom (standard.no).

Les mer om munnbind på HelseNorge sine sider

Til toppen