Kurs ved barne- og familiesenteret

Barne- og familiesenteret tilbyr flere kurs og gruppetilbud til foreldre og ungdommer. På kursene kan du lære mer om barn og unges utvikling og psykiske helse. 

Forventningsfull smårolling blir fersket i å male ned veggen på badet med maling i ulike farger - Klikk for stort bildeBli med på gratis kurs med Barne- og familiesenteret i Holmestrand kommune Shutterstock

Hvem kan komme på kurs?

I tillegg til den individuelle oppfølgingen på helsestasjonen, får foreldre med nyfødte barn tilbud om å være med i en barselgruppe, der man kan treffe andre som nettopp har blitt foreldre. Barselgruppen setter søkelys på barnet, fysisk utvikling og det å bli en ny familie.

Helsestasjonen har også tilbud om egne temasamlinger som handler om følelser, grensesetting eller søvn. Du kan komme på én eller flere av dem.

Foreldreveiledningskurs er for foresatte med barn helt opp til 18 år. På kursene får du lære om hvilken støtte som er viktig for utviklingen til barnet, og du møter andre foreldre og kan utveksle erfaringer om forholdet til barna. Målsettingen er at du skal bli en trygg forelder, ved å bli bevisst på hva du gjør som er bra for barnet ditt. Du får ingen ferdig oppskrift, men hjelp til å finne egne løsninger for deg og ditt barn eller ungdom. Foreldre trenger ikke ha spesielle utfordringer for å melde seg på foreldreveiledningskurset. Det bygger på ICDP-programmet og går over omtrent åtte samlinger.

Barne- og familiesenteret har et eget tilbud til foresatte med engstelige barn. Her går vi igjennom hva engstelse og frykt er, om sammenheng mellom situasjoner, tanker og følelser, tankefeller og ulike foreldrestrategier – hva hjelper og hva hjelper ikke.

For ungdommer arrangerer Barne- og familiesenteret to typer mestringskurs, temaene er engstelse eller nedstemthet. Kursene passer for ungdom mellom 13 og 20 år og er delt i ungdomsskolealder og videregående. Kurset gir deg kunnskap om hva nedstemthet eller depresjon er, hvordan tanker, følelser og handlinger henger sammen, og hva du kan gjøre for å få det bedre.

Hvor og når er det kurs?

Kursene holdes hovedsakelig på helsestasjonen i Holmestrand, men det er også noen tilbud i Sande og Hof. Her finner du en beskrivelse av kursene og oversikt over når de starter opp:  
Se oversikt over kursene

Hvordan melder du deg på?

Hvis du har spørsmål om kurs, eller ønsker å melde deg på, kan du ta kontakt med din faste helsesykepleier eller ringe Barne- og familiesenteret på tlf. 33 06 43 00. 
Du finner også et digitalt kontaktskjema nederst på denne siden:

Jeg ønsker å vite mer om kurs ved Barne- og familiesenteret