Kurs ved barne- og familiesenteret

Barne- og familiesenteret har mange kurs og gruppetilbud til foreldre og ungdommer som omhandler barn og unges utvikling og psykiske helse. 

Forventningsfull smårolling blir fersket i å male ned veggen på badet med maling i ulike farger - Klikk for stort bildeBli med på gratis kurs med Barne- og familiesenteret i Holmestrand kommune Shutterstock

Hvem kan komme på kurs?

Foreldre med små barn får tett oppfølging på helsestasjonen, med blant annet tilbud om å være med i en barselgruppe. Helsestasjonen har tilbud om egne temasamlinger som handler om følelser, grensesetting eller søvn. Du kan komme på én eller flere av dem.

Foreldreveiledningskurs er for foresatte med barn helt opp til 18 år. Gjennom kursene kan du møte andre foreldre for å utveksle erfaringer om forholdet til barna. Målsettingen er at den enkelte mor eller far skal bli trygge foreldre, ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna. Du får ingen ferdig oppskrift, men hjelp til å finne egne løsninger for deg og ditt barn eller ungdom. Foreldre trenger ikke ha spesielle utfordringer for å melde seg på foreldreveiledningskurset. Det bygger på ICDP-programmet og går over omtrent åtte samlinger.

Foresatte med engstelige barn kan også komme på kurs hos oss. Her går vi igjennom hva engstelse og frykt er, om sammenheng mellom situasjoner, tanker og følelser, tankefeller og ulike foreldrestrategier – hva hjelper og hva hjelper ikke.

For ungdommer arrangerer vi to typer mestringskurs, der temaene er engstelse eller nedstemthet. Kursene passer for ungdom mellom 13 og 20 år og er delt i ungdomsskolealder og videregående. Det gir deg kunnskap om hva nedstemthet eller depresjon er, hvordan tanker, følelser og handlinger henger sammen, og hva du kan gjøre for å få det bedre.

Hvor og når er det kurs?

Kursene går med jevne mellomrom. Her finner du en beskrivelse av kursene og oversikt over når de starter opp: 
Se oversikt over kursene

Hvordan melder du deg på?

Hvis du har spørsmål om kurs, eller ønsker å melde deg på, kan du ta kontakt med din faste helsesykepleier eller ringe Barne- og familiesenteret på tlf. 33 06 43 00.