Lag og organisasjoner i vår kommune

Lag og organisasjoner i vår kommune

Alle skal ha mulighet til å delta i aktiviteter, uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, inntekt, funksjonsnivå eller interessefelt. Se oversikt over lag og organisasjoner i vår kommune!

Nesten 200 lag og organisasjoner i Holmestrand kommune

Finn din hjertesak eller din nye interesse blant 188 lag og organisasjoner som er registret på vår nettside!

Du finner lag og organisasjoner i kategoriene

  • Frivillige organisasjoner
  • Historie og museer
  • Idrett, mosjon og friluftsliv
  • Interesseorganisasjoner
  • Kunst håndverk og foto
  • Musikk, korps og kor
  • Politiske organisasjoner
  • Teater og dans
  • Tros- og livssynssamfunn
  • Velforeninger

Se oversikt over alle lag og organisasjoner

Se fritidstilbud i vår kommune 
Les mer om ordningen Alle skal med, som dekker kontingent og også kan dekke utstyr
BUA – gratis utlånssentral for fritidsutstyr

Kultur- og Fritidsplan 2022-2028   

Holmestrand kommunes helhetlige innsats etterstreber en sunn befolkning som lengst mulig kan ta ansvar for egen helse, blant annet gjennom deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter.
Les Holmestrand i bevegelse Kultur- og Fritidsplan 2022-2028 (PDF, 9 MB)

Til toppen