Må utbedre ny vannlekkasje i Nyveien 

Må utbedre ny vannlekkasje i Nyveien 

Det har oppstått en ny vannlekkasje i Nyveien i Holmestrand by. Lekkasjen er et annet sted på hovedvannledningen lenger sør, og var ikke en del av utbedringen som ble gjort i januar/februar. Det er helt nødvendig å utbedre lekkasjen, og vi må av den grunn stenge Nyveien fra søndag 12. mars.

RØD RING: ny lekkasje. BLÅ RING: januar-lekkasjen GRØNN RING: resterende ledningsstrekk - Klikk for stort bildeRØD RING: ny lekkasje. BLÅ RING: januar-lekkasjen GRØNN RING: resterende ledningsstrekk Holmestrand kommune

Hovedvannledningen mellom januar-lekkasjen og mars-lekkasjen er av eldre årgang. For å være føre var, utbedres også dette strekket samtidig som vannlekkasjen sør utbedres. 

Om ny vannlekkasje 

Lekkasjen ble oppdaget i forbindelse med trykkprøving og kloring av ledningen, og er en akutt hendelse.

Dette skjer 

 • Nyveien stenges søndag kveld 12. mars frem til uke 15
 • Anleggstiden for utbedringsarbeidene blir til anslagsvis uke 18
 • Det jobbes doble skift for å ha god fremdrift i arbeidene 
 • Nødetater, skoler, buss og naboer varsles onsdag 8. mars. 

Trafikksikkerhetstiltak  

Det blir skilting for omkjøring, og i Skolegata gjennomføres det trafikksikkerhetstiltak.  

 • Det vil bli skiltet omkjøring via Botneveien/Skolegata.  
 • Bilet skal ikke benyttes som gjennomkjøring. Kommunen setter opp omkjøringsskilt her. 
 • Menneskelige ressurser vil være til stede i Skolegata som et trafikksikkerhetstiltak i morgen- og ettermiddagstrafikken. Veivaktene er på plass fra mandag 13. mars. 
 • Busstopp som ikke betjenes i perioden er merket med fysiske plakater

Slik påvirkes busstilbudet 

VKT vil ikke kunne betjene holdeplass Nyveien/Jernbanegaten så lenge Nyveien er stengt. 
Holdeplass Holmestrand Sentrum og holdeplass Langgaten 38 vil være de nærmeste holdeplassene i denne perioden. 

Kommunen henger opp plakat med informasjon om at holdeplass i Nyveien /Dr. Graaruds plass ikke betjenes. Se VKT sine sider for mer informasjon

Vi oppdaterer nettsiden ved behov.

Melding fra busselskapet om stenging av Nyveien

Nyveien stenges fra 12. mars kl. 20

 • Holdeplass Nyveien Jernbanegaten bli ikke betjent.
 • Omkjøring via Skoleveien og Botneveien.   
 • Reisende må beregne ekstra tid dersom bytte tog/buss.

Les hele meldingen på VKT sine nettsider 

Til toppen