Månedlig faktura er nå standard

Faktura på kommunalt eiendomsgebyr vil nå bli sendt månedlig og ikke kvartalsvis. Første månedlige faktura kommer i månedsskiftet mars/april, gjelder for april, med forfallsdato 20. april.

Kommunalt eiendomsgebyr får du om du eier en bolig, fritidsbolig, eller næringsbygg i Holmestrand kommune. Fakturaen dekker vann og avløp dersom eiendommen din er tilknyttet offentlig nett, renovasjon for private husholdninger, feiing og tilsyn samt eiendomsskatt for de som har det. 

Totalbeløpet for kommunalt eiendomsgebyr minsker ikke ved månedlig faktura, men du får fordelt kostnadene mer jevnt utover året.

Hvis du ønsker å motta kvartalsvis faktura logger du deg inn på «Min side»  og gjør et aktivt valg.

Slik gjør du det

  1. Logg deg inn på Min side .
  2. Velg «Min eiendom».
  3. Velg eiendommen du vil endre for.
  4. Velg «Min fakturahyppighet».
  5. Velg 4 fakturaer per år.

Gjør du valget etter 26. mars, vil du få månedlig faktura i april.

Om endringen

I begynnelsen av mars åpnet kommunen opp for at innbyggere selv kunne velge å motta månedlig faktura. Etter en totalvurdering blir nå månedlig faktura standard. Fakturaen blir sendt ut 12 ganger i året med forfall den 20. hver måned.

Spørsmål og svar

Hva koster kommunalt eiendomsgebyr, og hva dekker det?

Les mer om kommunalt eiendomsgebyr

Kontakt kommunen